VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onzekere toekomst voor Samas

Wonden likken en afgeslankt opnieuw beginnen. Dat is op het oog de enige optie die de aangeslagen kantoorinrichter Samas rest. Een herschikking van bestuurders maakte een aandeelhoudersvergadering nodig en daarbij kwam ook een opmerkelijke actie ter sprake. Samas breekt zijn beschermingswal af, om kosten te besparen.  

De toekomst van kantoorinrichter Samas is hoogst onzeker. Bestuursvoorzitter Coen van der Bijl begon de bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) met het schetsen van de strategische ontwikkelingen. Bij zijn aantreden, inmiddels ruim een jaar geleden, trof hij een bedrijf aan dat diep in de rode cijfers terecht was gekomen mede door een mislukte implementatie van een nieuw automatiseringssysteem.

De opbrengsten uit een aandelenemissie waren al opgesoupeerd aan afboekingen en geleden verlies. De ambitie van een centraal uit Houten geleid pan-Europese onderneming bleek te ambitieus. De afgelopen maanden hebben zich bij Samas bovendien geen partijen gemeld die bereid waren een acceptabele prijs te betalen.

Eenvoudiger en simpeler
Het afgelopen jaar zijn processen vereenvoudigd, de structuur minder complex gemaakt en de productenportfolio gehalveerd. Ook is een landenstructuur geïntroduceerd waarin ieder land verregaande autonomie heeft. Samas Frankrijk werd verkocht met een boekverlies van zes miljoen euro.

Over de verkoop van de Zwitserse tak (Sitag) wordt nog altijd onderhandeld. Deze gesprekken verlopen overigens moeizaam, zo moest Van der Bijl zijn aandeelhouders melden, vooral doordat dertig procent van Sitag's productie via de distributiekanalen van Samas wordt afgezet en de omvang van de kleine Zwitserse thuismarkt beperkt is. Het personeelsbestand is met 300 voltijdbanen verminderd en processen lopen om verdere kostenreducties te realiseren.

Hoop en focus
Tegen deze achtergrond is Samas niettemin op weg naar winstherstel, aldus van der Bijl, met een focus op de Benelux, Duitsland en Oost-Europa. Maar gelet op de krappe liquiditeitspositie en de druistige marktomstandigheden is het maar de vraag of Samas de tijd wel heeft om doelen te realiseren en te overleven.
Weer ligt een negatief jaarresultaat in het vooruitzicht. Maar op de vraag of liquidatie een optie was, antwoordde Van der Bijl ontkennend. Feit blijft dat de koers van Samas sinds januari 2008 met 85 procent is gedaald tot 75 eurocent en daarmee tot de categorie penny-stock mag worden gerekend. Een overnameprooi?

Prefs te duur
Recentelijk heeft Samas in ieder geval wel de beschermingsconstructie opgeheven. Tot voor kort had een bevriende stichting de mogelijkheid om via de uitgifte van preferente aandelen de meerderheid van de aandelen in handen te krijgen en zo een overname zou kunnen tegenhouden.
Slechts om kostentechnische redenen en zeker niet om Samas in de etalage te zetten, zo betoogde Van der Bijl. Momenteel vinden volgens hem geen gesprekken plaats. Een koper lijkt sowieso moeilijk te vinden vanwege een guur financieringsklimaat en omdat concurrenten hebben hun handen vol aan het managen van hun eigen business.

Bestuurderswissel
Door de verregaande decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de landenorganisaties is de rol van de holding beperkt. Hierdoor is een andersoortige bestuursvoorzitter gewenst en heeft de raad van commissarissen (rvc) besloten Carl-Christoph Held van operationeel directeur door te schuiven naar de positie van algemeen directeur met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden. Wel is het mogelijk dat bij de komende jaarvergadering een aangepast pakket arbeidsvoorwaarden zal worden gepresenteerd, aldus president-commissaris Jaap Vink.
De huidige financieel directeur Mark van de Biggelaar heeft aangegeven Samas op termijn te willen verlaten omdat de neergaande lijn waarin Samas zich bevindt niet past bij zijn persoonlijke ambities. Vertrekkend president-commissaris Jaap Vink verzekerde dat indien dit nodig zou blijken een nieuwe financieel eindverantwoordelijke zal worden gezocht.

Inbreng VEB
De VEB plaatste kanttekeningen bij het voorstel om de aftredende Van der Bijl te benoemen tot president-commissaris. Weliswaar was hiervoor begrip gelet op de penibele situatie waarin Samas zich bevindt, maar om Van der Bijl nu de uitvoering van zijn eigen beleid te laten toetsen, betitelde de VEB als "regeren over het graf".
Van der Bijl is - ook volgens de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur - niet onafhankelijk hetgeen voor de post van president-commissaris wel een absolute voorwaarde moet zijn. De VEB onthield zich dan ook van stemming. Twee commissarissen verlaten de onderneming. André Olijslager en Vink zijn teruggetreden uit de rvc.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net