VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

One man show

Begemann krijgt een tijdelijk bestuur, zo werd in de aandeelhoudersvergadering meegedeeld. Tjerk Westerterp, president-commissaris van Begemann, zal voor een beperkte periode het bestuur op zich nemen, na het aftreden van het enige bestuurslid Jeroen van den Nieuwenhuyzen.

Van den Nieuwenhuyzen stapt op omdat de werkzaamheden zich vanaf nu zullen beperken tot de participatie in Tulip Computers NV en de uitkeringen aan aandeelhouders.

In de vergadering is tevens afscheid genomen van twee zittende commissarissen, Thom Jansen en Lauwrence van Nieuwkerk. Jacques D'Elfant is benoemd tot nieuwe commissaris van Begemann. Omdat D'Elfant ook commissaris is bij Tulip Computers en belangenverstrengeling te allen tijde vermeden dient te worden, heeft de VEB met nog enkele aandeelhouders tegengestemd. De raad van commissarissen van Begemann bestaat nu uit Tjerk Westerterp en Jacques D'Elfant. Gedurende de periode dat Westerterp voorziet in het bestuur van de vennootschap zal hij zijn commissarisfunctie niet uitoefenen.

Het Haagse Gerechtshof wijst op 23 september dit jaar arrest in het hoger beroep tussen de Stichting Begaclaim enerzijds, en de Staat der Nederlanden en de Vereniging voor de Effectenhandel anderzijds. Voorzitter Molendijk van de Stichting kan maar moeilijk aan de morrende aandeelhouders uitleggen waarom de procedure zolang (vanaf 1997) duurt. Evenmin kan hij iets zeggen over de kansen van Begemann. Begin oktober 2004 zal een nieuwe vergadering worden belegd om zich te beraden over de te nemen stappen na de uitspraak. De Begaclaim is sinds 1997 apart genoteerd op de Amsterdamse beurs als Begemann B en noteert ten tijde van de aandeelhoudersvergadering ongeveer 0,60 euro.

In de vergadering wordt een voorstel aangenomen tot de verlaging van het kapitaal in de vennootschap door de nominale waarde van ieder aandeel A, door statutenwijziging, te verminderen. De terugbetaling zal plaatsvinden in natura, door overdracht van twee aandelen Tulip Computers op ieder gewoon aandeel Begemann A. Als gevolg van deze transactie zal het belang van Begemann in Tulip met ruim elf miljoen aandelen afnemen tot minder dan zeventig miljoen. Westerterp ziet de transactie als een experiment en wil deze bij gebleken succes in een grotere tranche herhalen.

Verder heeft Begemann nog enkele geschillen lopen waarvan geen betrouwbare inschatting van de uitkomsten te maken is. Begemann is aansprakelijk gesteld zonder dat er nog bedragen zijn genoemd. Voor de aanspraken die door Begemann worden betwist, zijn geen voorzieningen getroffen. Het aandeel Begemann (A) noteert ongeveer 3,70 euro, terwijl de intrinsieke waarde eind 2003 nog ruim zeven euro bedroeg. Wellicht maken ook deze geschillen dat de beurskoers fors onder de intrinsieke waarde noteert.