VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gedupeerde beleggers stevenen af op eindoverwinning in World Online zaak

World Online en de banken hebben bij de beursgang van World Online onrechtmatig gehandeld tegenover de beleggers. Zij zijn aansprakelijk voor de schade die beleggers daardoor hebben geleden. Dat bevestigt advocaat-generaal (AG) Timmermans van de Hoge Raad in zijn conclusie.

Conclusies van de AG worden in grote meerderheid van de gevallen gevolgd door de Hoge Raad. Dit advies zet dus de deur open naar een voor beleggers positief eindoordeel van het hoogste Nederlandse rechtscollege, negen jaar na de beursgang van World Online.

Inhoud conclusie
De AG bevestigt de aansprakelijkheid van World Online en de begeleidende banken ABN Amro en Goldman Sachs voor misleiding van beleggers bij de beursgang van World Online. Het prospectus bevatte onvolledige en misleidende mededelingen en in de aanloop naar de beursgang zijn door World Online en haar bestuursvoorzitter Nina Brink uitlatingen gedaan, waardoor beleggers misleid zijn.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van World Online zelf overweegt de AG dat het Hof niet zomaar voorbij had mogen gaan aan het feit dat het prospectus onduidelijk was over de deelname van Brink en een commissaris in het beleggingsvehikel Baystar, waarvoor de lock up-verplichting niet gold.

Ook de aansprakelijkheid van ABN Amro wordt uitgebreid met de koersmanipulatie door ABN Amro. Het oordeel van het Hof om die bewezen koersmanipulatie niet als grondslag voor aansprakelijkheid mee te nemen vindt de AG simpelweg ‘onjuist'. Voor Goldman Sachs geldt dat haar aansprakelijkheid ten opzichte van die van ABN Amro iets ingeperkt wordt, omdat zij niet optrad als ‘listing agent' en ABN Amro wel. Voor het overige blijft de aansprakelijkheid van Goldman Sachs onverkort overeind.

De AG wijst de overige klachten van de VEB, World Online en de banken af. De AG laat daarmee het oordeel van het Hof voor wat betreft de ongeldigheid van de cessie van World Online-vorderingen aan de Stichting VEB-Actie WOL overeind.

Reactie VEB
De VEB en de Stichting zijn verheugd dat de AG beleggers op de voornaamste punten gelijk geeft. Een belangrijke stap voor een goed omlijnde prospectusaansprakelijkheid is hiermee gezet. Door de koersmanipulatie door ABN Amro mede ten grondslag te leggen aan haar aansprakelijkheid, opent de AG de weg naar toewijzing van substantiële schadeclaims jegens ABN Amro. Een grote overwinning voor World Online gedupeerden, maar zeker ook voor beleggers in het algemeen dus.

Het oordeel over de geldigheid van de cessies verbaast de VEB en de Stichting. Zij kunnen zich in dat oordeel niet vinden en menen dat dat oordeel juridisch onjuist is. De VEB zal op dit punt in haar reactie op de conclusie nader ingaan.