VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers prijzen vastgoed lager dan de fondsen zelf

De economische treft ook investeerders in vastgoed zwaar. Vastgoedfondsen lijden onder teruglopende huurinkomsten en hogere financieringskosten. Beleggers houden nu al rekening met meer afwaarderingen. Fondsen noteren ver onder de intrinsieke waarde. Zo ook het redelijk overeind gebleven Unibail-Rodamco

Vastgoedfondsen dreigen in de mangel te komen. Huurinkomsten dreigen onder druk te komen en een oplopende leegstand van de panden ligt op de loer. Daarbovenop worden de bezittingen, winkelcentra, kantoren, en dergelijke afgewaardeerd.

Aan de andere kant van de balans lopen de kosten van het vreemd vermogen op door een gestegen risico-opslag.

In het verleden noteerden vastgoedfondsen vaak onder de intrinsieke waarde. Zelden noteerden ze echter zover onder deze waarde. Gezien de huidige recessie zullen komend jaar nog meer afwaarderingen volgen. Uit het verschil tussen aandelenkoersen en de netto vermogenswaarde blijkt dat beleggers daar al rekening mee houden.

De ontwikkeling van het directe beleggingsresultaat wordt een belangrijke maatstaf om te beoordelen hoe de verschillende vastgoedbedrijven zich door de financiële storm heen worstelen.

Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco lijkt vooralsnog de crisis goed te doorstaan. Uit de gepubliceerde cijfers over 2008 blijkt dat het directe beleggingsresultaat, de huuropbrengsten minus de exploitatiekosten, is gestegen met 8,4 procent tot 8,52 euro per aandeel. Het voorgestelde dividend, dat hiermee nauw verband houdt, stijgt 7,1 procent tot 7,50 euro. Deze prestaties zijn een gevolg van de hoge kwaliteit van de bezittingen en een conservatieve financiering, aldus topman Guillaume Poitrinal.

De portefeuille die voornamelijk bestaat uit winkelcentra heeft zich relatief goed gehouden in de afgelopen periode wat betreft huurinkomsten. Door de degelijke balans is het Frans-Nederlandse vastgoedfonds bovendien in staat geweest om gedurende het jaar voor 2,4 miljard euro aan schuld te herfinancieren.

Tegen welke voorwaarden dat precies gebeurde is niet duidelijk, maar de onderneming stelt wel dat de kosten voor vreemd vermogen onder controle zijn gebleven.

Operationeel heeft de onderneming daarmee goed gedraaid in het afgelopen jaar en dat is een belangrijke indicator voor de gezondheid van het bedrijf. Toch moest de vastgoedportefeuille worden afgewaardeerd, voor maar liefst 1,77 miljard euro.

Dat vertaalt zich in een netto vermogenswaarde per aandeel van 151,20 euro. Dat is een daling van bijna 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De panden zijn door externe partijen gewaardeerd en daarmee vormt de vastgestelde waarde een redelijk betrouwbaar getal.

Op basis van de aandelenkoers van circa 106 euro is er sprake van een forse discount ten opzichte van deze werkelijke waarde. Wanneer alle panden verkocht en schulden afgelost worden resteert er op papier ruim 151 euro. Daarmee ligt de beurskoers bijna 30 procent lager. Dat is een situatie waar alle vastgoedfondsen tegenwoordig tegen aankijken.