VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB bereikt schikking met Numico voor compensatie schade aandeelhouders

De VEB heeft met Numico een schikking bereikt over de schade die aandeelhouders volgens de VEB hebben geleden in verband met het koersverloop rond de overname van Numico door Danone waarover op 9 juli 2007 overeenstemming is bereikt.

Voor aandeelhouders die aandelen Numico hebben verkocht op maandagochtend 9 juli 2007 voor 12.14 uur zal een zodanig bedrag beschikbaar worden gesteld dat aandeelhouders een compensatie ontvangen die trapsgewijs oploopt tot ruim 80 procent van de door aandeelhouders gederfde winst bij een normaal koersverloop.

De schikking leidt tot drie verschillende perioden en bijbehorende compensatiebedragen:
• voor een verkooptransactie verricht tussen 9.00 en 9.30 uur geldt een compensatie van € 1,00 per aandeel;
• voor een verkooptransactie verricht tussen van 9.30 en 10.30 uur geldt een compensatie van € 1,50 per aandeel;
• voor een verkooptransactie verricht tussen van 10.30 uur en 12.14 uur (moment van stilleggen van de handel) geldt een compensatie van € 3,00 per aandeel.

De VEB is verheugd met deze schikking. Voormalige aandeelhouders van Numico worden alsnog gecompenseerd voor de in de ogen van de VEB gebrekkige informatievoorziening door Numico op 9 juli 2007.

De verplichting van beursgenoteerde ondernemingen om onverwijld koersgevoelige informatie openbaar te maken is een waarborg voor aandeelhouders dat zij niet achtergesteld worden bij bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot de onderneming.

Hoewel Numico geen aansprakelijkheid erkent, onderkennen Numico, en Danone, het grote belang van een goede relatie met haar aandeelhouders en voormalige aandeelhouders. Daarmee fungeren Numico en Danone als voorbeeld voor andere beursgenoteerde ondernemingen.

De VEB waardeert de inzet van Numico om tot overeenstemming te komen over de compensatie van aandeelhouders zonder dat Numico daarbij aansprakelijkheid erkent. Voormalige aandeelhouders van Numico zien af van verdere juridische acties tegen Numico als zij deze schikking accepteren.

De VEB is tevreden met het bereikte resultaat. De VEB is van oordeel dat aandeelhouders terecht worden gecompenseerd voor het gebrek aan informatie dat zich tijdelijk in de financiële markt bevond en wat door Numico later is verholpen. Tijdrovende en kostbare juridische procedures worden aldus vermeden.

Voormalige aandeelhouders van Numico dienen voor 15 september 2009 een aanvraagformulier voor compensatie hebben ingediend. Numico zal voor 31 december 2009 alle aanvragen voor compensatie hebben behandeld en tot uitkering zijn overgegaan. De Stichting Toezicht Numico Schikking, waarin de VEB de helft van de bestuurszetels bezet, zal toezicht houden op de uitvoering en afwikkeling van de schikking.

Meer informatie is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de VEB, www.veb.net en vanaf 20 februari 2009 op de websites www.numicoschikking.nl en www.numicosettlement.com. Op deze websites is een uitgebreide Q&A opgenomen.