VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB roept op tot “ja”-stem herziene Fortis-transactie

De VEB heeft het voornemen op de Fortis BAVA in Brussel de aangepaste overeenkomsten met de Belgische staat en met BNP Paribas te steunen en roept andere aandeelhouders op dit ook te doen. Hoewel niet ideaal en omgeven met de nodige onzekerheden, bieden de overeenkomsten wel perspectief op aandeelhouderswaarde op de middellange termijn. 

Een nee-stem leidt in de visie van de VEB tot het risico van acute en mogelijke onoverkomelijke liquiditeitsproblemen voor Fortis Holding. Na tot 24 uur voor de BAVA getracht te hebben de beste deal voor aandeelhouders te verkrijgen, is de VEB niet bereid de belangen van de aandeelhouders, werknemers en klanten van Fortis op het spel te zetten met een “nee”-stem.Zoals de VEB eerder heeft laten weten, past de aangepaste overeenkomst in de lijn die de VEB sinds begin oktober heeft gevolgd – namelijk één waar Fortis aandeelhouders weer kunnen meeprofiteren van de goede en kwade kansen van belangrijke delen van de Fortis activiteiten. In die zin is het bereikte resultaat een overwinning voor de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers, die sinds oktober hebben gestreden voor hun rechten.  Het voorgaande wil niet zeggen dat de VEB onverdeeld tevreden is met de huidige situatie, noch dat zij geen vragen meer heeft. Nog steeds zijn de exacte samenstelling en financieringsvoorwaarden van het vehikel met “giftige” kredietproducten niet bekend gemaakt.
 
De VEB meent dat Fortis deze portefeuille zou moeten beheren en hier een fee voor zou moeten ontvangen van beide partners in dit vehikel, de Belgische staat en BNP Paribas. Het is van cruciaal belang dat de verdere uitwerking van de overeenkomsten tussen Fortis, de Belgische staat en BNP Paribas leiden tot een gezond, levensvatbaar Fortis dat op de korte en langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen en waarde kan creëren.Voorts is de VEB nog steeds van mening dat de Nederlandse staat tegen een te lage prijs een te groot deel van Fortis heeft genationaliseerd. De VEB zal daarom tegen het goedkeuren van de overeenkomsten met de Nederlandse staat stemmen.
 
Zij zal zich blijven inspannen voor genoegdoening op dit punt. Ook zal de VEB na de uitkomst van haar enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam de voor het Fortis debacle verantwoordelijke personen en instellingen aansprakelijk houden voor de schade.

Vereniging van Effectenbezitters