VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB teleurgesteld over oordeel loyaliteitsdividend

De VEB heeft met teleurstelling kennis genomen van het arrest van de Hoge Raad van hedenochtend over het loyaliteitsdividend. Het beginsel dat aandeelhouders van een zelfde soort aandelen gelijk dienen te worden behandeld, staat de invoering van een loyaliteitsdividend niet in de weg, zo oordeelt de Hoge Raad.

In maart van dit jaar blokkeerde de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam de introductie van een loyaliteitsdividend bij DSM. Inzet van de procedure was de vraag of aandeelhouders die hun aandelen langer dan drie jaren houden en zich laten registreren bij de vennootschap, een bijzonder recht op een dividendbonus kan worden toegekend. De VEB heeft zich in die procedure tegen invoering van het DSM loyaliteitsdividend gekeerd. Hoeveel begrip er ook bestaat voor de discussie over het kortetermijnaandeelhoudersschap, het loyaliteitsdividend betekent in de praktijk een straf op handelen. Voor de VEB is het loyaliteitsdividend dan ook een handelsboete. Goede verhandelbaarheid van een aandeel is juist essentieel voor een efficiënte werking van de kapitaalmarkt. Voorts kan het bestuur de bekendheid met aandeelhouders misbruiken om (vooraf) stemmen te werven voor voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast creëert de invoering van een loyaliteitsdividend administratieve rompslomp die de verhandelbaarheid van het aandeel verder negatief beïnvloedt. De Hoge Raad heeft echter een andere visie. Het gelijkheidsbeginsel, zo de Hoge Raad, verzet zich niet tegen een regeling in de statuten waarbij aan geregistreerde aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden een financiële uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullend dividend wordt toegekend. Een onderneming kan dus in een nadere regeling met de aandeelhouders een afwijkende dividendregeling overeenkomen. De VEB vraagt zich waar die uitspraak toe leidt. Kan een onderneming haar aandeelhouders dividend onthouden en enkel aan aandeelhouders die hun aandelen langer dan tien jaren houden, de winst of een superdividend uitkeren? Het lijkt er wel op. De VEB acht dat een onwenselijke ontwikkeling en zal tegen het loyaliteitsdividend blijven verzetten. De VEB heeft een welgemeend advies aan ondernemingen die lange termijn aandeelhouders ambiëren: creëer lange termijn aandeelhouderswaarde. Dan blijft een aandeelhouder de onderneming trouw. Vereniging van Effectenbezitters