VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersbescherming op beschamend niveau

Nederland scoort volgens de Wereld Bank op het punt van beleggersbescherming niet beter dan landen als Sierra Leone, Eritrea en Moldavië en zelfs slechter dan Rusland en China. Zimbabwe wordt nog maar net voorgebleven.

Dit blijkt uit de recente studie ‘Doing Business 2008' naar het vestigingsklimaat in 178 landen. Nederland behaalt overall qua vestigingsklimaat een 21ste positie, een stijging met twee plaatsen ten opzichte van vorig jaar. Nederland scoort het slechtst op het onderwerp beleggersbescherming.

De Wereld Bank onderzocht de aansprakelijkheid van het bestuur, de transparantie van discutabele transacties en de rechtsgang voor aandeelhouders. Op alle drie de punten scoort Nederland ondermaats. Zo is het volgens de Wereld Bank in Nederland zeer moeilijk voor minderheidsaandeelhouders om hun schade te verhalen, indien bestuurders en/of grootaandeelhouders hun direct benadelen. Dit is in overeenstemming met een ander recent rapport naar het ondernemersklimaat van het World Economic Forum. Ook hier is de matige bescherming van beleggers een belangrijk negatief punt.

De VEB is niet verbaasd dat de rechtspositie van beleggers in Nederland ondermaats is. Als Nederland werkelijk het vestigingsklimaat wil versterken, dan dient de bescherming van beleggers op een fatsoenlijk niveau te komen. In dit licht is de recente discussie rond het inperken van de macht van de ondernemingskamer niet begrijpelijk.

Overigens blijkt ondanks de probleempunten zoals beleggersbescherming, ontslagrecht en bureaucratie Nederland gemiddeld genomen een goed ondernemersklimaat te hebben. In het rapport van het World Economic Forum staat Nederland overall op tiende plaats en volgens een ander zeer recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit zelfs zevende. Amsterdam klom onlangs nog naar de vijfde plaats in de European City Monitor.

Dat Tilmant van ING en Shell, Unilever, Akzo Nobel en Philips in hun gezamenlijke brandbrief de beloningsdiscussie wel als negatief vestigingspunt noemen en de bescherming van beleggers of het ontslagrecht niet, geeft aan dat de discussie op dit moment selectief wordt gevoerd. Zoals het economische adviesorgaan van de Tweede Kamer onlangs nog concludeerde is de impasse op het gebied van de arbeidsmarkt (o.a. ontslagrecht) een rechtstreeks gevolg van de excessieve beloningen aan de top. Een uitgebreide analyse van vestigingsklimaat en hoofdkantoren kunt u lezen in Effect 24, 2007, beschikbaar op de Dag van de Belegger

Vereniging van Effectenbezitters

Beleggersbescherming volgens Wereld Bank1) Nieuw Zeeland
2) Singapore
3) Hong Kong
4) Maleisië
5) o.a. Ierland en Verenigde Staten

98) o.a. Nederland, Sierra Leone, Tonga, Eritrea

Onderzoeken vestigingsklimaat:
-    Wereld Bank
-    , EIU
-    World Economic Forum