VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB verbaasd over verslag inzake Stork

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft kennis genomen van het verslag van de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers Van den Blink en Traas naar het beleid en de gang van zaken van Stork N.V.

De VEB is als belanghebbende procespartij in deze enquêteprocedure tussen gekomen. Het was op verzoek van de VEB dat bij Stork een drietal ‘super’commissarissen werden benoemd (Eustace, Kok en Van Lede) om de communicatie met enkele grootaandeelhouders vlot te trekken. Het verbaast de VEB dat zij niet door de onderzoekers is gehoord om haar visie te geven op de bij Stork ontstane situatie. In dat geval was het belang van de kleinere aandeelhouder mogelijk meer aan bod gekomen in het verslag. Nu richt het verslag zich in de ogen van de VEB wel zeer sterk op de ‘rechten’ van grootaandeelhouders als Centaurus en Paulson om, op exclusieve basis, door de vennootschap geïnformeerd en geconsulteerd te worden. De VEB is geen voorstander van dit soort één-op-één contacten en hecht eraan dat alle aandeelhouders gelijkelijk worden geïnformeerd. 

Op basis van de thans bekende feiten heeft de VEB ernstige twijfels over de kwalificaties die de onderzoekers de raad van bestuur en de raad van commissarissen toedichten. Met name de twee beschuldigingen aan het adres van Vollebregt van het spreken van onwaarheden worden volgens de VEB niet gedragen door de onderzoeksfeiten en zijn daarmee onnodig grievend.

Wat in het verslag verder ontbreekt is onderzoek naar de merites van het door Centaurus en Paulson voorgestane splitsingsscenario. Dit was wel onderdeel van het gelaste onderzoek.

De VEB is van mening dat het verslag in zijn huidige vorm niet beantwoordt aan de onderzoeksvraag van de Ondernemingskamer en in ieder geval onvoldoende basis vormt voor de conclusie van wanbeleid in een mogelijke vervolgprocedure.  Vereniging van Effectenbezitters