VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vraagt Heijmans om opheldering

Afgelopen vrijdag kwam Heijmans met een winstwaarschuwing. De winst na belastingen zou niet meer zoals verwacht uitkomen op 95 miljoen euro, maar door tegenvallers bij de Divisie Bouw, nog maar 55 miljoen euro bedragen.

De koers van het certificaat daalde hierop met maar liefst 19 procent. Opvallend aangezien de VEB twee weken geleden nog een interview met topman Guus Hoefsloot publiceerde in haar magazine Effect. Hierin vertelde Hoefsloot dat er geen nieuwe tegenvallers te verwachten waren, wat een positief effect had op de koersontwikkeling.

De problemen van Heijmans met de bouwdivisie zijn niet nieuw. Op 23 november 2006 meldde Heijmans reeds dat er “ernstige tegenvallers als gevolg van ontoereikend project- en risicomanagement” waren. “Strakker risicomanagement” moest dergelijke problemen in de toekomst voorkomen. In januari werd bovendien het management van deze divisie vervangen. In augustus kwam Heijmans wederom met tegenvallende cijfers, desondanks bleef de winstprognose van 95 miljoen euro gehandhaafd. Dit was op zich al vreemd dat een verwachting niet aangepast werd na een tegenvaller. De titel van het persbericht was zelfs: “Heijmans handhaaft jaarprognose na tegenvallende eerste halfjaar”. De bouwdivisie zou “voor de tweede helft van het jaar een duidelijk positief operationeel resultaat” behalen.

Slechts twee weken geleden - op 29 september - publiceerde de VEB in haar magazine Effect een interview met Hoefsloot. Hierin stelt Hoefsloot op de vraag of er “geen ellende meer” komt: “Ja, wij verwachten dat de tegenvallers genomen zijn. En daarom zeggen we ook, kijken naar de orderportefeuille, dat de resultaten van de bouwdivisie in de tweede helft van het jaar sterk verbeteren. Het verlies over het hele jaar kan dan in zeer sterke mate gereduceerd worden”. Dit geautoriseerde interview werd Heijmans een week voor publicatie nog toegezonden en is op kleine punten daarna aangepast.

Afgelopen vrijdag was het beeld echter geheel afwijkend. Oorzaken zijn volgens Heijmans onder meer forse kostenstijgingen als gevolg van belangrijke vertragingen in het bouwproces en verdere prijsstijgingen van materiaal en onderaannemers. In plaats van een verwacht positief resultaat voor de bouwdivisie in de tweede helft van 2007 zal nu een nog groter verlies worden gepresenteerd.

Hoe kan in slechts een paar weken tijd de situatie compleet anders zijn? De VEB heeft Heijmans per brief om opheldering gevraagd, tevens is AFM ingelicht over het mogelijk onjuist en ontijdig informeren van de markt door Heijmans. Vereniging van Effectenbezitters