VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

05 oktober 2007

VEB verzoekt herziening jaarrekening Spyker

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De VEB heeft gisteren bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een jaarrekeningprocedure tegen Spyker Cars N.V. ingesteld. Doel is de herziening van de jaarrekening 2006 van Spyker Cars die naar mening van de VEB op de volgende onderdelen een onjuist beeld geeft:

1. Spyker Cars voert in haar jaarrekening 2006 latente belastingvorderingen op ter grootte van 4,7 miljoen euro. Aangezien op moment van publicatie van het jaarverslag het niet aannemelijk was dat Spyker Cars een dergelijke toekomstige winstcapaciteit bezat dient die post te worden afgeboekt. 2. De allocatie van de koopprijs van Midland F1 is onjuist verwerkt in de jaarrekening. Een overeenkomst tot voorwaardelijke betalingen terzake van de aankoop van het Formule 1 team Midland F1 Ltd. alsmede een sponsorovereenkomst met het formule 1 team zijn onjuist gewaardeerd. 3. De geactiveerde ontwikkelingskosten ter grootte van 27,1 miljoen euro dienen geheel of gedeeltelijk te worden afgewaardeerd. IFRS vereist namelijk dat er adequate financiële middelen zijn om de ontwikkeling te voltooien en het actief te verkopen. Door de bovenstaande punten heeft Spyker Cars naar de mening van de VEB ten onrechte een winst gepresenteerd in de jaarrekening 2006. De recente berichtgeving alsmede de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van vorige week zaterdag 29 september, deden meer twijfels rijzen over de eerdere bekendheid met de productie- en verkoopproblemen. Het is dus de vraag hoe Spyker Cars op die basis tot de jaarrekening 2006 is gekomen. De Autoriteit Financiële Markten stelde eerder een soortgelijk verzoek in bij de Ondernemingskamer. De VEB heeft de Ondernemingskamer verzocht om een voeging van de beide zaken en een gezamenlijke behandeling op 11 oktober a.s.. Vereniging van Effectenbezitters


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}