VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bonden en VEB vragen TNT topman om beperking topbeloning

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de vakorganisaties Bond Van Post Personeel (BVPP) en CNV Publieke Zaak hebben vandaag een open brief aan Peter Bakker - de bestuursvoorzitter van TNT - gestuurd vanwege het schrille contrast tussen de reorganisatie bij TNT Post en de forse verhoging van Bakker’s topbeloning.

Op 3 april kondigde TNT drastische bezuinigingsmaatregelen aan waarbij tussen de 6500 en 10.000 medewerkers hun baan zouden verliezen. Tegelijkertijd werd de beloning van de top met meer dan 40 procent verhoogd. Afgelopen maandag werd tevens bekend dat TNT van oordeel is dat de lonen van alle medewerkers 2,5 jaar bevroren moeten worden.

In april 2007 heeft het bestuur van TNT aangegeven mee te voelen met de medewerkers en het basissalaris over het jaar 2007 te bevriezen. VEB en vakorganisaties van mening dat deze concessie weinig geloofwaardig overkomt, nu tegelijkertijd de variabele beloning met meer dan 50 procent is verhoogd. Per saldo zal de totale beloning van Bakker in 2007 met circa 40 procent stijgen.

De VEB en de genoemde vakorganisaties zijn van mening dat ondanks de aandeelhoudersgoedkeuring deze buitenproportionele verhoging van topbeloning bij TNT volstrekt ongepast is. Bovendien draagt die verhoging bij aan een verdere verlaging van het draagvlak voor deze reorganisaties onder TNT-medewerkers. Hoe rechtvaardig en billijk is het om enerzijds een dringend beroep op de solidariteit van werknemers te doen en anderzijds zelf een forse stijging van de beloning te incasseren? VEB,  BVPP en CNV Publieke Zaak hebben topman Bakker daarom – in de bijgevoegde brief – met klem verzocht de verdere verhoging van de topbeloning bij TNT te heroverwegen.

Vereniging van Effectenbezitters