VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB stelt spoedcassatie in tegen arrest World Online

Op 3 mei jl. heeft de VEB een klinkende overwinning geboekt in de World Online-procedure. Na een eerder veel beperkter vonnis van de rechtbank, kwam het gerechtshof in hoger beroep tot de conclusie dat World Online, ABN Amro en Goldman Sachs beleggers in 2000 hebben misleid.

Volgens het gerechtshof hebben de drie partijen onrechtmatig gehandeld tegenover beleggers die hebben ingeschreven op de beursintroductie (introductiekoers 43 euro) of die uiterlijk op 3 april 2000 aandelen World Online hebben gekocht. De informatieverschaffing is op vier belangrijke punten onjuist en onvolledig is geweest. Nina Brink heeft onduidelijkheid geschapen over haar aandelenbezit in World Online ten tijde van de beursgang;
De informatie in het prospectus over de loopbaan van mevrouw Brink is onvolledig;
Telitel is ten onrechte als dochteronderneming van WOL gepresenteerd;
De persberichten van WOL in 2000 waren veel te optimistisch. Het hof heeft echter ook geoordeeld dat de overdracht van de vorderingen (cessie) van de duizenden beleggers, die zich bij de Stichting WOL hebben aangemeld, niet geldig is, omdat bij de mededeling van die cessie aan de banken de namen van de individuele aandeelhouders onvoldoende duidelijk zouden zijn medegedeeld. De VEB is het met dat oordeel niet eens. De VEB heeft daarom besloten toch cassatie in te stellen tegen het arrest van het gerechtshof. De eis dat de volledige naam van de aandeelhouder wordt medegedeeld vindt geen steun in het recht. Het is voldoende als uit de akte van cessie voldoende duidelijk kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat. De naam van de aandeelhouder namens wie de vordering ingesteld wordt is dan ook niet relevant; mededeling daarvan is overbodig. Bovendien was nu (nog) geen vordering tot schadevergoeding ingesteld. Pas als die vordering aan de orde is, wordt eventueel van belang wie de aandeelhouders zijn namens wie de Stichting WOL optreedt. De VEB zal de Hoge Raad verzoeken de cassatie, mede in het licht van de 7 jaar die inmiddels voorbij zijn gegaan en het grote aantal gedupeerden (150.000 beleggers) met spoed te behandelen. World Online, ABN Amro en Goldman Sachs hebben geen cassatie ingesteld. Vereniging van Effectenbezitters