VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

9 vragen over de Ondernemingskamerprocedure ABN Amro

  

1. Waarom zet de VEB de procedure door na de nederlaag bij de Hoge Raad?De Hoge Raad heeft zich alleen uitgesproken over de door de VEB gevraagde onmiddellijke voorziening: de bevriezing van de verkoop van LaSalle. De bodemzaak - het verzoek om een onderzoek naar mogelijk wanbeleid - is nog helemaal niet aan de orde gekomen. Zelfs de Hoge Raad houdt toewijzing van dat verzoek nadrukkelijk open.2. Maar er is nu toch sprake van een level playing field (beide biedingen krijgen een neutrale aanbeveling)?De VEB is blij dat ABN Amro - onder druk van het verzoek om 3 onafhankelijke commissarissen te benoemen - van koers is gewijzigd. Op 18 juli heeft ABN Amro aangegeven met het consortium te willen praten en de biedingen fair en transparant te behandelen. Maar dat neemt het wanbeleid in de voorgaande periode - met name rond 22 april - nog niet weg. 3. Wat zijn de hoofdpunten van de kritiek? De VEB vindt het onacceptabel dat ABN Amro zich heeft vastgeketend aan Barclays en in het kader van de fusieovereenkomst LaSalle heeft verkocht aan Bank of America. Die verkoop was in overwegende mate bedoeld om het consortium de pas af te snijden. Bovendien liet ABN Amro na om het gesprek met het consortium aan te gaan. Dat gesprek werd gepland op 23 april, met opzet vlak ná de verkoop van LaSalle en het tekenen van de fusieovereenkomst. Het is ook onacceptabel dat ABN Amro het consortium en de plannen van het consortium als niet serieus heeft bestempeld en daarom van de hand heeft gewezen. 4. Waarom heeft ABN Amro dat gedaan? Dat is een vraag die in het onderzoek aan de orde kan komen. Waarschijnlijk spelen reputatie-motieven daarbij een rol. Een samengaan met Barclays - met aanzienlijke invloed op bestuur - zou een elegante oplossing zijn geweest voor ABN Amro, waarbij de top het bedrijf met opgeheven hoofd zou kunnen verlaten. Overgenomen worden door een consortium en opsplitsing zouden een nederlaag van de top impliceren. Ook andere persoonlijke belangen zouden een rol kunnen spelen. Sommige bestuurders is een positie bij Barclays in het vooruitzicht gesteld met een verbetering van de honorering. Presidentcommissaris Martinez zou bij Barclays 750.000 pond (1,1 miljoen euro) per jaar verdienen tegenover een huidige honorering van 113.000 euro. Dat is een stijging van 900 procent. 5. ABN Amro beweert dat de VEB door weinig aandeelhouders wordt gesteund en dat de belangrijkste verzoeker heeft afgehaakt, klopt dat? Nee, dat is onzin. De VEB heeft op 26 april in de aandeelhoudersvergadering het bestuur een laatste kans gegeven om de verkoop van LaSalle aan de AVA voor te leggen. Toen het bestuur dat weigerde heeft de VEB nog diezelfde avond een verzoekschrift ingediend. De VEB heeft steun gekregen van honderden (ook grote) aandeelhouders. Om praktische redenen zijn slechts enkele aandeelhouders als verzoekers opgevoerd. Een van de oorspronkelijke verzoekers is nu vervangen door een andere (grotere) belegger. De VEB haalt nog steeds met gemak (meerdere malen) de grens die voor deze procedure geldt. Verder is duidelijk dat ABN Amro de steun van aandeelhouders ontbeert. De bank was niet voor niets bang om de verkoop van LaSalle aan de AVA voor te leggen. 6. Morgen 2 augustus dient de zaak. Er zijn ruim drie maanden voorbij sinds de indiening van het enquêteverzoek. Wat is er veranderd? Inmiddels weten we dat ABN Amro op bepaalde punten leugens en halve leugens heeft verspreid. ABN Amro heeft gesteld dat men niet wist dat het consortium in LaSalle geïnteresseerd was, terwijl Groenink al op 9 januari 2007 met Goodwin (topman RBS) heeft gesproken over diens interesse in LaSalle. ABN Amro heeft beweerd dat Barclays beter was voor werknemers, welke stelling op drijfzand is gebaseerd. ABN Amro heeft dat aspect niet eens met het consortium besproken. Verder zijn er zeer tegenstrijdige verklaringen over het moment dat tot verkoop van LaSalle werd besloten (13 maart of 17 april) en over de synergievoordelen met de Amerikaanse activiteiten. 7. Overdrijft de VEB niet met de juridische procedures? Wij denken van niet. De inspanningen van de afgelopen maanden hebben - met horten en stoten - geleid tot een gewijzigde opstelling van bestuur en commissarissen. De neutrale aanbeveling van beide biedingen is daarvan het zichtbare resultaat. 8. Wordt de strijd netter gevoerd dan in het begin? Helaas niet. Wij hebben helaas moeten constateren dat het niveau niet echt is verbeterd. De advocaten van ABN Amro hebben op diverse momenten de regels van de Orde van Advocaten geschonden. Over een kwestie is advies gevraagd aan de deken, waarbij de ABN Amro advocaten het negatieve advies van de deken in de wind hebben geslagen. Het is jammer te constateren dat in deze zaak - waarin financiële belangen en reputatiebelangen (ook van advocaten) groot zijn - het niveau niet altijd boven de gordel blijft. De VEB probeert echter te blijven focussen op de zaak zelf en de inhoudelijke argumenten. 9. Waarom is de uitkomst van deze enquête van belang? De VEB wil dat onderzocht wordt wat zich bij ABN Amro achter de schermen heeft afgespeeld, dat wordt vastgesteld dat de handelwijze van bestuur en commissarissen niet acceptabel waren. En het is ook principieel van belang. De VEB wil voorkomen dat andere directies en raden van commissarissen belangrijke bedrijfsonderdelen verkopen zonder aandeelhoudersgoedkeuring en serieuze bieders de pas afsnijden. Vereniging van Effectenbezitters