VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ABN Amro belooft eerlijk biedproces

De VEB heeft besloten het verzoek om bij wijze van voorlopige voorziening drie onafhankelijke commissarissen te laten benoemen, ingetrokken. Dit verzoek zou oorspronkelijk morgenmiddag, 13:00 uur, door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam worden behandeld.

De VEB zet wel de bodemzaak door - het verzoek om een enquête naar wanbeleid - welk verzoek op 2 augustus a.s. door de Ondernemingskamer zal worden behandeld. Het besluit tot intrekking is genomen nadat harde toezeggingen zijn ontvangen van ABN Amro met betrekking tot het verdere verloop van het biedproces. De VEB verwijst in dit kader naar het persbericht dat ABN Amro hieromtrent hedenmiddag heeft doen uitgaan. ABN Amro bevestigt een herzien bod te hebben ontvangen van het Consortium en gesprekken met het Consortium te zullen aangaan. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben aangegeven te zullen handelen in het belang van alle stakeholders, waaronder aandeelhouders. Beide raden geven aan op eerlijke en transparante wijze te zullen omgaan met de voorgestelde biedingen. Tevens heeft ABN Amro aangegeven niet de intentie te hebben om op korte termijn majeure desinvesteringen te plegen. De genoemde verklaring draagt naar het oordeel van de VEB bij aan het gelijke speelveld dat in het kader van de overnamestrijd rond ABN Amro dient te worden gewaarborgd. Daarvan was tot voor kort - door de vooringenomen houding van beide raden en de expliciete keuze voor Barclays - geen sprake. De Raad van Commissarissen heeft de VEB tevens bevestigd open te staan voor verdere gesprekken. Op grond van het bovenstaande ziet de VEB thans geen reden het verzoek tot benoeming van drie onafhankelijke commissarissen te handhaven. Het enquêteverzoek zal wel worden gehandhaafd. Ondanks de vernietiging van de onmiddellijke voorziening (bevriezing van de verkoop van LaSalle) door de Hoge Raad, acht de VEB de kans op toewijzing van een onderzoek naar wanbeleid onverminderd kansrijk.
Vereniging van Effectenbezitters