VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Cashpositie schept verantwoordelijkheid

Waarom zou een bedrijf aan de beurs genoteerd moeten zijn als 99% van de aandelen in vaste handen is? Ondere andere vanwege de naamsbekendheid zegt het bestuur van Nyloplast.
Ondertussen verkoopt het bedrijf zijn divisie Nyloplast Europe en moet daarom zelf op zoek naar een nieuwe naam.

Nyloplast heeft met Tessenderlo Groep overeenstemming bereikt over de overname van Nyloplast Europe bv voor een bedrag van 10,1 miljoen euro. Met deze prijs betaalt Tessenderlo ongeveer 80 procent van de omzet en zeven keer het bedrijfsresultaat over 2007 voor de producent van plastic fittingen met special afmetingen.

De moedermaatschappij, Nyloplast nv, boekt als gevolg van de verkoop een winst van zeven miljoen euro. Hierdoor neemt de cash-positie van het bedrijf toe tot 16 miljoen euro, dit is maar liefst 70 % van het balanstotaal. In de buitengewonde aandeelhoudersvergadering (bava) stemde alle aanwezige aandeelhouders in met de verkoop van 100 % van de aandelen in Nyloplast Europe aan Tessenderlo Group.

Is deze 10,1 miljoen euro een acceptabele prijs voor de divisie van Nyloplast n.v.? De prijs lijkt op basis van de eerder genoemde omzet- en winstratio's zeker niet te veel. Helemaal niets las, op basis van de verstrekte informatie, het bedrijfsresultaat van Nyloplast Europe tot en met 30 september jl. hoger moet worden ingeschat dan over vorig jaar. Algemeen directeur Roland Zoomers verklaarde dat bedrijfsresultaat door incidentele baten. 
 
Of er andere partijen interesse hadden in de "cash cow", het onderdeel heeft een sterke en stabiele kasstroom, wilde het bestuur niet omstandig beantwoorden. Dit doet vermoeden dat de raad van commissarissen en het bestuur niet het onderste uit de kan hebben gehaald als het gaat om de verkoopprijs.

Discrepantie
De desinvestering is in ieder geval niet in overeenstemming met de eerder afgekondigde strategie die juist gekenmerkt werd door uitbreiden. Zoomers, gaf echter aan dat de directie en de raad van commissarissen tot de conclusie is gekomen dat uitbreiding van Nyloplast Europe niet mogelijk was. De verkoop van de producten van Nyloplast Europe verloopt voor een groot gedeelte via kanalen van de grote PVC-fabrikanten die op hun beurt voortdurend investeren in een alternatief productieproces wanneer de seriegrootte een bepaalde grens bereikt.

Meer verkoop
Naast deze desinvestering wil Zoomeren nog voor het eind van het jaar het veel kleinere onderdeel Naamplaat Bewegwijzering (omzet 2008 circa 1 miljoen euro) van de hand doen. Als deze verkoopt slaagt zal Nyloplast Europe slechts bestaan uit Danielson Euope dat elektronische bediengspanelen maakt.
Hiermee lijkt Nyloplast zich te focussen op een activiteit in plaats van op drie op het oog verschillende activiteiten (plastic fittingen, bewegwijzering en bedieningspanelen). Hoe lang Nyloplast NV gefocust blijft is overigens zeer de vraag. Zoomers wil de overtollige liquiditeiten die binnen komen als gevolg van de verkochten divisies namelijk aanwenden om te investeren in de overgebleven activiteiten maar zal ook investeren in andere industriële sectoren.

Op de vraag of uitbreiding van de activiteiten van Danielson bij de directie de voorkeur heeft boven het uitbreiden in andere sectoren antwoordt Zoomers dat het wellicht niet mogelijk zal zijn om het gehele bedrag aan te wenden om de activiteiten van Danielson uit te breiden omdat op die markt een beperkt aantal kleinere spelers actief is. Hij is van mening dat de huidige economische situatie goede kansen biedt om, na zorgvuldige afwegingen, ook in andere industriële sectoren te kunnen uitbreiden.

Naamsbekendheid
Tot slot bracht een grootaandeelhouder de toegevoegde waarde van een beursnotering voor Nyloplast ter sprake. Maar liefst 99 procent van de aandelen is namelijk in vaste handen waardoor de "free float" nihil is. President commissaris Egbert Ten Cate gaf als reactie aan dat de onderneming grote waarde bleef toekennen aan de notering op de beurs vanwege naamsbekendheid en transparantie van beleid.

Een opmerkelijk antwoord want het is juist de merknaam "Nyloplast" die onderdeel en eigendom is Nyloplast Europe wat nu in handen zal komen van Tessenderlo. Hierdoor zal de naamgeving van de moedervennootschap (Nyloplast nv) binnen 18 maanden gewijzigd moeten worden. Zoomers deelde mee dat er nog geen nieuwe naam bekend gemaakt kon worden.