VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB roept ING op om duidelijkheid over couponbetaling Perpetuals IV

De VEB roept ING op om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de uitbetaling van de coupon op de eeuwigdurende obligatie Perpetuals IV. Naar aanleiding van berichten in de media over het opschorten van de rentebetaling is onzekerheid ontstaan onder beleggers. 

De koers van de ING Perpetual IV is vandaag zeer sterk gedaald. Rond kwart voor twaalf vandaag werd de perpetual voor 42% van de nominale waarde verhandeld, terwijl de obligatie begin deze week nog rond de 75% opende. Geruchten over het uitstellen van de couponbetaling voor 2008 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak.
 
Achtergrond
In april 2008 gaf ING de Perpetuals IV uit. Onder bepaalde voorwaarden kan ING de couponbetalingen op deze eeuwigdurende, achtergestelde obligaties uitstellen, bijvoorbeeld als er geen uitkering op aandelen en andere ‘junior securities' plaatsvindt. Dit kan echter alleen als ING hierover uiterlijk 16 werkdagen voor de relevante betalingsdatum bericht geeft. ING kan beleggers daardoor nog tot week 13 in onzekerheid houden. In een artikel in Het Financieele Dagblad van vandaag geeft Kas Bank aan te verwachten dat ING deze betaling uitstelt. ING geeft in hetzelfde artikel aan hieromtrent nog geen besluit te hebben genomen.
 
Als ING besluit tot uitstel van de couponbetaling, dan is het onduidelijk of, en zo ja wanneer, deze betalingen als nog worden voldaan. Volgens het prospectus blijven de obligatiehouders bij uitstel een vordering op ING houden, maar is deze niet opeisbaar. Alleen ING zelf mag beslissen deze vordering alsnog te voldoen. Het eeuwigdurende karakter van de obligatie geeft ING echter de mogelijkheid dit oneindig uit te stellen.
 
Duidelijkheid
De VEB vindt, zeker gezien de heftige koersreactie, dat ING haast moet maken met het verschaffen van duidelijkheid omtrent het al dan niet uitstellen van de couponbetaling voor 2008. Ook wil de VEB opheldering over het in de toekomst voldoen van de coupon, indien ING tot uitstel besluit.