VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuw akkoord over Fortis lichte verbetering voor aandeelhouders

De Belgische staat, BNP Paribas en Fortis-holding hebben zaterdagochtend een akkoord bereikt over Fortis. Het nieuwe akkoord is een lichte verbetering ten opzichte van de eerdere overeenkomst die door een minieme meerderheid van aandeelhouders werd afgestemd. Aandeelhouders moeten hun goedkeuring nog geven aan het akkoord.

Onder het nieuwe akkoord verwerft BNP Paribas 75 procent van Fortis Bank België. Fortis Bank koopt op haar beurt een kwart van Fortis Insurance Belgium. Die laatste transactie wordt betaald door BNP Paribas.

De verkoop van een kwart Fortis Insurance Belgium levert het beursgenoteeerde Fortis Holding 1,375 miljard euro op. 

De begin oktober gehanteerde overnamebedragen voor bank en verzekeraar blijven overeind. Volgens de Belgische premier Herman Van Rompuy ishet akkoord 'in het belang van de spaarders, de aandeelhouders, de Belgische economie en het personeel'.

Wat de VEB vindt
De Vereniging van Effectenbezitters steunt het nieuwe akkoord. VEB-directeur Slagter: "Het nieuwe akkoord is een lichte verbetering ten opzichte van de eerdere overeenkomst. Dat gegeven, opgeteld bij de veranderde marktomstandigheden stemt ons vooralsnog gunstig."

Achtergrond
In het nieuwe akkoord krijgt Fortis Bank België een belang van 25% in Fortis Insurance Belgium tegen een bedrag van 1,375 miljard euro. Dit biedt Fortis Holding een sterkere liquiditeitenpositie dan bij de afgestemde overeenkomst, die uitging van een 10%-belang van BNP Paribas in de Belgische verzekeraar. Het 25%-belang wordt verkocht tegen de waardering die er in de aanvankelijke "reddingsoperatie" van begin oktober 2008 aan werd gegeven.

Evenals in de afgestemde transactie krijgt Fortis Holding in het nieuwe voorstel een call-optie op de waardestijging boven de € 68 van de aandelen BNP Paribas die de Belgische staat ontvangt in ruil voor een 75%-belang in Fortis Bank België. Deze call-optie is interessanter (meer waard geworden) geworden vanwege de anti-verwateringclausule. Uitgifte van nieuwe aandelen BNP Paribas kan de huidige waarde van de optie niet neerwaarts aantasten.

SPV
Het risico dat Fortis Holding loopt op de SPV - het financieringsvehikel met kredietproducten - wordt verminderd van 1 miljard euro tot 760 miljoen euro. De samenstelling van de SPV verandert echter. Er is inmiddels voor 1 miljard euro van de nominaal 18 miljard euro in de SPV afgelost. Hiervoor in de plaats komt 1 miljard euro aan nieuwe kredieten waarvan de kwaliteit nog onduidelijk is.

De kredieten zijn eerst door BNP Paribas uit de SPV gehouden. Zonder nadere details van deze producten is het niet mogelijk om hier een afgewogen oordeel over te geven. De VEB roept Fortis Holding op spoedig met een gedetailleerd aandeelhoudersmemorandum te komen om alle aandeelhouders de ins en outs van dit hernieuwde akkoord toe te lichten.

Als de nu voorgestelde overeenkomst voor de Belgische Fortis-onderdelen wordt vergeleken met die van begin oktober 2008, is een duidelijke verbetering zichtbaar. Fortis Holding heeft, met de Belgische en internationale verzekeringactiviteiten en een gezonde kaspositie, de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen als belangrijke Europese verzekeringsmaatschappij. Dit is bereikt, mede door de inzet van aandeelhouders en hun vertegenwoordigers, in een periode waarin het klimaat voor banken en verzekeraars sterk is verslechterd.

In het hernieuwde akkoord wordt expliciet niet gesproken over transacties tussen Fortis Holding en de Nederlandse staat. Daardoor houden de aandeelhouders de mogelijkheid open de Nederlandse staat aan te spreken voor haar optreden in september en oktober 2008. De VEB heeft de Nederlandse staat al laten weten dat de prijs voor de Nederlandse onderdelen van Fortis te laag was en dat de Nederlandse verzekeringsactiviteiten terug moeten naar Fortis Holding.