VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VNU: Ondernemingskamer wijst uitkoopvordering toe.

In zijn arrest van 15 mei 2008 heeft de Ondernemingskamer Valcon's vordering tot uitkoop van de resterende minderheidsaandeelhouders in VNU toegewezen.

Dit betekent dat de minderheidsaandeelhouders hun aandelen moeten overdragen aan Valcon. Zij krijgen daarvoor de prijs die destijds ook onder het openbaar bod betaald is, EUR 29,50, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 15 mei tot aan de datum van de overdracht.

De VEB had verwacht dat de Ondernemingskamer de prijs van de aandelen zou laten vaststellen door onafhankelijke deskundigen. De VEB is verbaasd over het gemak waarmee de Ondernemingskamer voorbijgaat aan de stellingen van de VEB. Met name waar het invloed van de verkrijging van de resterende 40% van de aandelen in NetRatings betreft is de VEB teleurgesteld in het arrest. De VEB had volgens de Ondernemingskamer haar stellingen nader feitelijk moeten toelichten. De VEB heeft echter alle feiten die tot haar beschikking stonden aangevoerd. De Ondernemingskamer gaat eraan voorbij dat het nu juist de vennootschap is die over de feiten benodigd voor onderbouwing beschikt. 

Zo is er nog wel meer op het arrest van de Ondernemingskamer af te dingen. Al met al een teleurstellende uitspraak. De VEB beraadt zich of zij in cassatie gaat. Dat zal de minderheidsaandeelhouders echter niet meer baten. De Ondernemingskamer heeft zijn arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, zodat de overdracht van de aandelen door cassatie niet tegengehouden wordt.