VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beschermingsconstructie ASMI deugt niet

De constructie die woensdagavond bij ASMI in stelling is gebracht, is een ongerechtvaardigde en vergaande inbreuk op de rechten van aandeelhouders. De uitoefening van de optie op beschermingspreferente aandelen door de Stichting Continuïteit ASMI berooft de algemene vergadering van aandeelhouders ("ava") feitelijk van haar wettelijke en statutaire recht bestuur en commissarissen te benoemen en te ontslaan.

De VEB is verbaasd over de maatregel van de stichting. De VEB vindt niet dat de huidige situatie deze ‘nucleaire optie' rechtvaardigt. Anders dan de Stichting beweert, is er geen sprake van een bedreiging van de ‘onafhankelijkheid en/of continuïteit' van ASMI. Daarmee maakt de Stichting misbruik van haar optie om preferente aandelen te verwerven, ten einde de positie van de huidige bestuurders en commissarissen veilig te stellen. De voorstellen van aandeelhouder Hermes Focus Asset Management Europe ("Hermes") zijn weliswaar ingrijpend, maar laten ASMI intact als zelfstandige onderneming. Over de strategie zijn het huidige management van ASMI en Hermes het in grote lijnen eens. Daarmee spitst de discussie zich op de ava toe op de vraag welke personen het best in staat zullen zijn van ASMI een succesvolle onderneming te maken - een kwestie die de wet en de statuten expliciet aan de ava overlaten.

Het gebruik dat bij ASMI wordt gemaakt van beschermingsprefs brengt de reputatie van de Nederlandse kapitaalmarkt ernstige schade toe. Door aandeelhouders als het spannend wordt rond een onderneming hun zeggenschap te ontnemen, wordt de indruk gevestigd dat Nederland het niet zo nauw neemt met het systeem van "checks en balances" binnen de vennootschap. Dit beperkt de toegang tot de internationale kapitaalmarkt van alle Nederlandse bedrijven. Het opwerpen van de beschermingsconstructie buiten een (vijandige) overnamesituatie en voor onbepaalde tijd is bovendien in strijd met de Code Tabaksblat, die aan het gebruik van een beschermingsconstructie een tijdslimiet stelt (gesuggereerd wordt zes maanden) en die stelt dat beschermingsconstructies niet mogen worden gebruikt om bestuurders en/of commissarissen te bevoordelen:"De algemene vergadering van aandeelhouders dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van 'checks and balances' in de vennootschap".

"Voorts is het onwenselijk dat het bestuur beschermingsconstructies zou (kunnen) aanwenden ter bescherming van zijn eigen positie", aldus de Code, die eveneens stelt "dat het gebruik van beschermingsconstructies, zeker in niet-overnamesituaties, afbreuk doet aan de doelstelling dat de algemene vergadering van aandeelhouders een correctiemechanisme behoort te zijn in het geval van falend beleid en toezicht".De VEB bestudeert momenteel de verschillende juridische opties, waaronder een verzoek tot een voorlopige voorziening aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Vereniging van Effectenbezitters