VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DSM: geen plannen tot heropening mijnen

Met de kolenprijs op recordhoogte stuurde de VEB op 5 februari jl. een brief aan DSM met daarin een aantal vragen over de status van de kolenmijnen. DSM heeft namelijk nog steeds de beschikking over een aantal mijnen, met enorme kolenreserves. De TU Delft publiceerde onlangs een onderzoek waarin de twee belangrijkste mijnen van DSM bij elkaar meer dan 1400 miljoen ton kolen bevatten.

De stijgende kolenprijs vergroot de mogelijkheid om in de toekomst de mijnbouw rendabel te hervatten. Het is daarom voor beleggers zeer interessant en wellicht zelfs zeer relevant om meer inzicht te krijgen in de waarde van de reserves en het huidige en mogelijk toekomstige beleid van DSM ten aanzien van de concessie. De VEB heeft derhalve DSM verzocht om nadere toelichting omtrent inhoud en mogelijkheden van de huidige concessie, zodat beleggers een oordeel kunnen vormen omtrent de waarde van de concessie.

Deze week ontving de VEB een reactie. DSM verklaart op dit moment geen concrete plannen te hebben tot heropening van mijnen of andersoortige exploitatie. DSM zegt om die reden geen melding in het jaarverslag te hebben gemaakt over de mogelijke waarde van de kolenreserves. DSM wijst er voorts op dat er twee factoren belangrijk zijn voor de waardering van de kolenmijnen: de toekomstige kolenprijs en de exploitatiekosten. Beide factoren zijn met veel onzekerheden omgeven waardoor het volgens DSM te vroeg is om te speculeren over de mogelijke waarde van de reserves. Indien zich economisch/commercieel interessante mogelijkheden zich voordoen zegt DSM daar zeker op in te spelen.

De VEB waardeert het dat DSM serieus is ingegaan op de algemene vragen rond het hervatten van de mijnbouw, maar komt wel tot de constatering dat veel vragen onbeantwoord blijven. Opvallend genoeg heeft DSM ook in haar nieuwe jaarverslag geen woord geschreven over (het bestaan van) de mijnbouwconcessie. Ook gaat DSM in haar antwoord niet in op de eventuele verkoopmogelijkheden van de concessie en bovendien wordt niet duidelijk wat de aard en omvang van de lopende onderzoeken is. De VEB zal dan ook tijdens de komende aandeelhoudersvergadering meer duidelijkheid proberen te krijgen omtrent de potentiële waarde van de kolenmijnen.

Vereniging van Effectenbezitters