VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorgestelde prijs KLM niet serieus te nemen

KLM zegde eind 2007 toe dat zij de VEB zou informeren over de redelijke exit-mogelijkheid die zij voor de minderheidsaandeelhouders in petto had. De VEB noch andere minderheidsaandeelhouders werd door KLM geïnformeerd. De enige ruchtbaarheid die aan het voorstel voor een exit-mogelijkheid gegeven is, is de oproepadvertentie voor de vergadering op 10 januari in het NRC Handelsblad van 21 december 2007. Zou KLM ons vergeten zijn? Of zou zij wellicht met ons van mening zijn dat hier geen sprake is van een redelijke exit-mogelijkheid?

De agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van KLM op 10 januari bevat maar één agendapunt, waarover gestemd zal worden: een machtiging om eigen aandelen in te kopen. De voorgestelde prijs bedraagt slechts 21 euro per aandeel, terwijl de winst per aandeel in het afgelopen boekjaar van KLM al 11,03 euro was. Een koers/winstverhouding van slechts 1,9! Ter vergelijking: de koers/winstverhouding van Air France-KLM is 7 en de gemiddelde koers/winstverhouding van de luchtvaartsector is 11. En het eigen vermogen van KLM bedraagt 74,62 euro per aandeel (op basis van cijfers per 30 september 2007). De VEB meent dan ook dat met een prijs van 21 euro per aandeel bij lange na geen redelijke exit-mogelijkheid aan de minderheidsaandeelhouders geboden wordt.

Voorafgaand aan de vergadering is iedere onderbouwing van de voorgestelde prijs achterwege gebleven. De VEB is zeer benieuwd naar de uitleg op de vergadering aanstaande donderdag. Vereniging van Effectenbezitters