VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB dringt aan op snelle uitbetaling Ahold-claims

Als mogelijke deelnemer aan de Ahold-claim, willen wij u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken omtrent de uitbetaling.

De Claims Administrator in de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de uitbetaling, liet op 19 juni jl. weten dat uitbetaling naar verwachting plaats zou vinden vóór 1 oktober 2007.Nu deze datum is verstreken zonder dat er geld is overgemaakt, heeft de VEB contact opgenomen met de Claims Administrator.

De VEB heeft de Claims Administrator dringend verzocht om zo snel als mogelijk tot uitbetaling over te gaan. De VEB zal dit proces nauwlettend in de gaten houden en u via www.aholdvergoeding.nl op de hoogte houden. Indien u inhoudelijke vragen heeft over uw dossier verwijzen wij u naar de Claims Administrator.

Dit kan telefonisch 0080010204060 of per e-mail via questions@aholdsettlement.com.