VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoogervorst nieuwe voorzitter AFM

De VEB heeft met instemming kennis genomen van het bericht dat Hans Hoogervorst op zaterdag 15 september 2007 tot nieuwe bestuursvoorzitter van de AFM wordt benoemd.

In zijn hoedanigheid van minster van Financiën en minister van Economische Zaken heeft Hoogervorst zich zeer ingespannen voor de liberalisering van de kapitaalmarkten, verbetering van de corporate goverance en bescherming van de beleggers. Het was Hoogervorst die op 18 december 2002 het initiatief nam tot instelling van een corporate governance commissie, later de Commissie Tabaksblat genoemd, die op 9 december 2003 haar definitieve Code publiceerde.

De VEB ziet als belangrijkste taken voor de nieuwe voorzitter van de AFM het vergroten van de zichtbare rol als toezichthouder, het anticiperend optreden bij misstanden op de financiële markten en het beschermen van de belangen van de financiële consument in brede zin.

De VEB is Arthur Docters van Leeuwen erkentelijk voor de professionalisering die hij bij de AFM heeft doorgevoerd in een periode waarin de taken van de toezichthouder aanzienlijk zijn verzwaard.

Vereniging van Effectenbezitters