VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bod Consortium ligt 8 miljard euro hoger

Barclays zal bod substantieel moeten verhogen
Eindelijk, het bod ligt er. Geen vage indicatie meer, maar een concreet biedingsvoorstel. Daarmee liggen nu twee biedingen op tafel:

- het bod van Barclays: 3,225 aandelen Barclays voor elk aandeel ABN Amro, en
- het bod van het Consortium: 30,40 euro in contanten en 0,844 aandelen RBS voor elk aandeel ABN Amro

Op basis van de eerste informatie en het uitgebreide persbericht zijn enkele voorlopige conclusies te trekken:

- het consortium heeft het indicatieve bod (38,40 ex-dividend) gehandhaafd, maar houdt 1 euro in, in verband met gerechtelijke procedures van Bank of Amerika;
- het bod van het Consortium ligt per aandeel 4 euro hoger dan dat van Barclays, en 3 euro hoger indien rekening wordt gehouden met de inhouding (zie vorig aandachtsstreepje);
- het totale bod ligt daarmee 8 miljard euro (of 6 miljard euro plus inhouding) hoger dan het bod van Barclays. De VEB verwijst naar de bod-calculator op www.abnamrobod.nl 
- de synergievoordelen van het Consortium liggen met 5,45 miljard euro veel hoger dan de geraamde voordelen die Barclays heeft gepresenteerd (3,5 miljard euro);
- de activiteiten van ABN Amro worden redelijk gelijk verdeeld onder de drie banken: 38 procent voor RBS, 34 procent voor Fortis en 28 procent voor Santander;
- de drie banken verwachten een positief effect op de winst per aandeel van 4,3 tot 7,3 procent in 2010 en verwachten een rendement op hun investering te realiseren van 11,2 tot 13,5 procent op hun investering;
- Fortis-topman Votron verwacht dat de overlap van het personeelsbestand met ABN Amro op 6400 banen ligt, welk aantal lager ligt dan het natuurlijk verloop. Dat zou de mogelijkheid bieden om de negatieve gevolgen voor de medewerkers tot een minimum te beperken.

De VEB is verheugd over het feit dat het Consortium vandaag helderheid heeft gegeven. Er liggen nu twee serieuze biedingen op tafel van serieuze bankinstellingen met een goede reputatie. Op basis van de huidige biedingen is het waarschijnlijk dat aandeelhouders de voorkeur zullen geven aan het voorstel van het Consortium. Dat wordt anders indien Barclays het huidige bod (effectief 34,20 euro) aanzienlijk zou verhogen.

Gegeven de thans ontstane situatie is de VEB van mening dat Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van ABN Amro serieuze onderhandelingen moeten voeren met het Consortium ter (verdere) verbetering van het bod - in geval van een vriendelijk bod is het Consortium waarschijnlijk bereid een hoger bedrag te beiden - en ter waarborging van de belangen van andere stakeholders.

Vereniging van Effectenbezitters