VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM wil rekeningnummers VEB medewerkers

‘Wie kaatst moet de bal verwachten’ of ‘Hoge bomen vangen veel wind’ of ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet’ of ‘Waar rook is, is vuur’. Ik ben nog op zoek naar een passend spreekwoord of gezegde voor wat er afgelopen maandag op onze deurmat viel. Een brief van AFM inzake een onderzoek in het kader van het biedingsproces rond ABN Amro.

Dat de AFM bij de VEB aanklopt om informatie is natuurlijk niet verwonderlijk. De VEB speelt in deze zaak een wezenlijke rol. In de aandeelhoudersvergadering van 26 april om informatie in te winnen, in de OK procedure waarin op 3 mei uitspraak werd gedaan en - algemener - bij de behartiging van de belangen van ABN Amro-aandeelhouders. Een briefje van de toezichthouder is dan niet zo gek. Ook niet om te weten hoe de VEB haar rol heeft uitgevoerd en of er wellicht contacten zijn met hedgefondsen, die een belangrijk deel van het aandelenkapitaal van ABN Amro in handen hebben.

En dus ontving de VEB op maandag 21 mei een brief van toezichthouder AFM (gedateerd 18 mei). De brief heeft een nogal agressieve toonzetting, maar ook daarvoor zou de VEB (die in communicatie tenminste ‘outspoken’ is) evenmin overgevoelig moeten zijn. Wat wil AFM van de VEB weten:
 
- een overzicht van ALLE contacten in het kader van de biedingstrijd
- een overzicht van ALLE contacten met instellingen en/of natuurlijke personen waarmee de VEB contact had bij de opstelling van zijn brieven aan DNB (27 februari 2007) en ABN Amro (16 april) en het instellen van de procedure bij de OK (26 april 2007)
- een overzicht van ALLEN die betrokken waren bij het instellen van de procedure bij de Ondernemingskamer
de rekeningnummers van de VEB werknemers die betrokken waren
- de waarborging van geheimhouding bij de VEB
- een overzicht van de gegeven volmachten voor de aandeelhoudersvergadering.Asjemenou, zou reclameleeuw Loeki hebben gezegd. Dat is nogal wat. Opmerkelijk is dat de periode waarover die gegevens moeten worden verstrekt zeer uitgebreid is: van 1 september 2006 tot en met 18 mei 2007. Achtenhalve maand!

Bekritiseerd (ook door de VEB) over de lakse rol van toezichthouder AFM in andere zaken (Ahold, World Online, Landis, Shell en ga zo maar door) is de toezichthouder nu wel doortastend. Nota bene: AFM vraagt de rekeningnummers van VEB medewerkers, alsof die met voorkennis zouden hebben gehandeld! En de termijn waarop al deze informatie moet worden geleverd: 3 dagen. De VEB moest uiterlijk 24 mei aan dit informatieverzoek voldoen. De VEB heeft met een eenvoudig briefje gereageerd. Natuurlijk gaan we de informatie verstrekken waartoe we wettelijk verplicht zijn. Over de rekeningnummers van de medewerkers beschikken we niet, tenzij men wil weten waar het salaris naar wordt overgemaakt. De VEB is druk bezig om de overzichten te vervaardigen en keurig aan de AFM te sturen. De VEB is - voor zover de uitdrukking bestaat - ‘zo clean als een klontje’ en dat mag de toezichthouder best weten.

Wat zit er achter dit onderzoek? Tja, dat vraag ik me al enkele dagen af. Misschien denkt de toezichthouder - wellicht daartoe aangemoedigd door de bank aan de Gustav Mahlerlaan - dat de VEB onder een hoedje speelt met hedgefondsen of met het consortium. En mogelijk zou dat complot in september 2006 al zijn begonnen.

Ik moet de toezichthouder - en de genoemde bank - teleurstellen. Wij hebben volledig autonoom gehandeld. Zelfs al zouden we op dagelijkse basis met 100 hedgefondsen contact hebben gehad en met hen allerlei strategieën hebben besproken, dan was dat nog niet in strijd met de wet geweest. Maar we hebben dat niet gedaan. De AFM krijgt keurig antwoord, maar nu alvast een kort voorproefje:

1) wij hebben geen samenwerking gehad met TCI. Hedgefonds TCI stuurde op 20 februari 2007 een brief aan ABN Amro die nogal wat stof deed opwaaien. Een brief waarvan de VEB de analyse deelde (underperformance en zwakke strategie) hetgeen de VEB al in zijn brieven aan aandeelhouders ABN Amro (sinds 2002!) had laten weten. De remedie vond de VEB op een aantal punten te drastisch, maar een onderzoek kon geen kwaad. De VEB heeft destijds op twee manieren contact opgenomen. Mijn secretaresse heeft TCI-woordvoerder Paul Kaju teruggebeld en mijn e-mailadres gegeven: sindsdien ontvang ik de vrijwel dagelijkse commentaren van TCI die volgens mij heel journalistiek Nederland in zijn inbox heeft. En een medewerker van de VEB heeft TCI gebeld om de volledige brief (5 pagina’s) door te sturen omdat hij via internet alleen de eerste drie pagina’s kon downloaden.

2) De VEB heeft ook nooit in het schuitje van TCI plaatsgenomen. De VEB heeft NIET voor het opbreken van ABN Amro gestemd en NIET voor het uitkeren van de opbrengst. Alleen de mildere voorstellen - onderzoeken van een fusie en het rapporteren over zes maanden - werden door de VEB ondersteund.

3) De VEB heeft zich evenmin aan de kant van het consortium geschaard. Met uitzondering van een beleefdheidstelefoontje met Fortis en het inlichten dat we naar de OK zouden stappen, heeft de VEB zich afzijdig gehouden. De contacten met ABN Amro zijn veel talrijker en intensiever geweest. Met RBS en Santander is al helemaal geen contact geweest en ook de vriendelijke verzoeken van Barclays-advocaat Hector de Beaufort (de vraag is of hij als advocaat de wederpartij rechtstreeks mag benaderen, maar ik heb daar persoonlijk geen probleem mee) van Clifford Chance, die een ontmoeting met een delegatie van Barclays wilde regelen, is vriendelijk afgeslagen (zie bijlage). De VEB moet niet beslissen in de overnamestrijd, maar de ABN Amro-aandeelhouder. En we moeten vooral voorkomen dat de VEB méér informatie heeft dan de beleggers. Dan zou het risico van voorkennis dreigen en staat haaks op de wens van VEB om alle beleggers gelijktijdig te informeren over koersgevoelige informatie.

4) Er was een moment waarop de gedragingen van de VEB zelf koersgevoelig zouden kunnen zijn. Dat was in de week na de aankondiging van het overnamebod van Barclays (23 april). Zelf gaf ik op 23 april ’s avonds in Pauw & Witteman aan dat de VEB overwoog om - naar aanleiding van de verkoop van LaSalle - naar de rechter te stappen. Diezelfde dag had de VEB al gesproken met ABN Amro bestuurder Huibert Boumeester (van 13.10 tot 14.10 uur). Op donderdag bood de VEB ABN Amro nog een laatste kans om aandeelhoudersgoedkeuring toe te zeggen en ’s avonds om 20.15 uur, na de AVA, werd besloten om naar de Ondernemingskamer te stappen. De VEB heeft zoveel mogelijk transparantie betracht over het eigen handelen.

5) De periode waarover de VEB zich moet verantwoorden is opvallend lang. To be honest: tot 19 maart is de VEB nauwelijks actief geweest. Alleen een brief aan de Raad van Commissarissen van DNB toen Nout Wellink zijn boekje te buiten ging door de brief van TCI ‘een brug te ver’ te noemen. Opvallende openheid van een toezichthouder naar aanleiding van een - goed onderbouwde - brief van een terecht ontevreden ABN Amro aandeelhouder met - schrik niet! - één procent van de aandelen. En een commentaar waarbij ABN Amro topman Groenink wel was gehoord - als toezichthouder heb je intensieve (wellicht zelfs warme) banden met de grootste bank van het land - en zonder de brievenschrijver zelf te horen. Een klacht over Wellink die vervolgens door Wellink zelf werd beantwoord. Over checks and balances gesproken.

6) Dan is er nog het contact met de officiële instellingen. Gesprekken hebben plaatsgevonden met DNB (Wellink op 18 mei jl.) en met het Ministerie van Financiën op 23 mei. Dat laatste gesprek vond plaats met Laura van Geest (thesaurier), die een uitstekende indruk maakte (tip voor wie - later - nog een goede vrouwelijke commissaris zoekt). In deze gesprekken - en in brieven aan deze instellingen van 22 mei - heeft de VEB aangegeven dat zij zich onpartijdig dienen op te stellen en dat partijen (Barclays en consortium) beide een faire en gelijkwaardige behandeling dienen te krijgen.

7) En dan nog de rekeningnummers van het VEB personeel. Het zal duidelijk zijn dat de betrokken medewerkers niet gehandeld hebben. De VEB heeft zelf bijgehouden in welke periode het risico van voorwetenschap zou kunnen bestaan. Als daar al sprake van is - de VEB is voortdurend transparant geweest over acties en intenties - zou dat van 23 tot 26 april zijn geweest.

Misschien vat ik het allemaal wel te zwaar op. Misschien heeft de AFM naar de VEB, een kritische organisatie in de effectenwereld, blijk willen geven van het professionele en kordate optreden. En misschien wil de AFM de rekeningnummers van de VEB medewerkers wel hebben om daar een extra bonus op te storten. Omdat onze 25 hardwerkende VEB medewerkers jaar in jaar uit in de bres springen voor de belangen van Nederlandse beleggers, met name de particuliere belegger, de man van de straat. En omdat zij dat doen met bovengemiddelde inzet en tegen een salaris dat veel lager ligt dan het AFM-niveau. Ik heb al even gepolst bij de medewerkers. Zij zouden dat gebaar zeer op prijs stellen, maar - met uitzondering van onze telefoniste - het geld onverwijld weer terugsturen. We moeten immers onafhankelijk blijven.Vereniging van Effectenbezitters