VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sligro niet klaar voor consolidatieslag

In de supermarktwereld is een grootscheepse herschikking aanstaande. Verschuivende marktaandelen en het huidige economische klimaat zullen een trits van fusies, overnames en samenwerkingsverbanden op gang brengen. Voor Sligro komt zo'n consolidatieslag te vroeg, zo bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering 11 maart.

Directievoorzitter Koen Slippens van Sligro kon er niet omheen: de aanstaande consolidatieslag in supermarktenland is geen goed nieuws voor Sligro. Met de recente uitbreiding van Albert Heijn met C1000 winkels en de forse groei van Jumbo is sprake van een verdringingsmarkt.

Omdat Sligro ervoor heeft gekozen om het investeringsbudget aan te wenden binnen Foodservice is er geen budget beschikbaar om de retaildivisie te versterken via acquisities. Slippens hoopt daarom dat een consolidatie nog even op zich laat wachten.

De Sligro formules EM-TÉ en Golff zijn organisatorisch niet rijp om een acquisitie van enige omvang te verwerken. Slippens zegt nog tijd nodig te hebben om zijn foodretailactiviteiten klaar te stomen voor een groeifase.

Pas eind maart zal een "masterplan" worden gepresenteerd wat antwoord moet geven op de problemen binnen de retailactiviteiten van het Veghelse concern. De omzet moet omhoog, de kosten omlaag, en het verbeteren van het slechte prijsimago is een must.

Uit onderzoek blijkt dat de ketens van de Sligro aan de onderkant van de markt scoren. Onder leiding van de nieuwe baas van Foodretail Johan Pardoel zal 2009 een jaar van integreren zijn waarbij de formule aangescherpt gaat worden, het vestigingennetwerk kritisch op rentabiliteit beoordeeld zal worden en er meer aandacht voor een consequente communicatie naar klanten toe zal zijn.

Eten doen we altijd
De foodmarkt heeft nog relatief weinig last van de economische tegenwind die momenteel waait. Maar ook . Het afnemen van werkzekerheid van klanten en de lagere inflatie, alsmede de gedaalde grondstofprijzen drukken de omzet.

Het is de ambitie van Sligro om de winstgroei gelijke tred te laten houden met de omzetgroei. De directie calculeert met 4 procent autonome groei en 6 procent groei door acquisities. Deze acquisities zullen plaatsvinden binnen de Foodservice en dan vooral de Sligro groothandel.

Slippens gaf aan dat de servicemarkt nog gefragmenteerd is en er zich in 2009 kansen kunnen voordoen. Daarnaast zullen winkels uitgebreid worden en nieuwe geopend, maar nog steeds alleen binnen Nederland. Binnen Foodservice richt Inversco-van Hoeckel zich op institutionele klanten en grootschalige horecaondernemingen. Alle productie bedrijven zijn ondergebracht in Fresh Partners. Zij leveren aan alle afzetkanalen van de de groep.

Foodretail verdient nauwelijks geld
De winst daalde in 2008 met 3,8 procent tot ruim 71 miljoen euro. Zonder rekening te houden met een éénmalig transactieresultaat in 2007 steeg de winst met 10,2 procent. De omzet groeide met 102 miljoen euro (4,9 procent) tot 2,17 miljard euro.

Het bedrijfsresultaat van 98,6 miljoen euro wordt grotendeels door de Foodservice activiteiten bepaald (94,8 miljoen). Food retail draagt hier slechts 2,2 miljoen euro aan bij, de overige 1,6 miljoen euro komt voort uit de verkoop van winkels. De netto kasstroom uit operationele activiteiten nam toe met 20 miljoen euro tot 103 miljoen euro. Deze toename komt hoofdzakelijk uit de supermarktketens.

De netto rentedragende schuld daalde van met 57 miljoen euro tot 184 miljoen euro. Hierdoor voldoet Sligro ruimschoots aan de normen zoals die door de banken wordt gesteld en schept dit tevens nieuwe financieringsruimte. Er zal in 2009 fors op de kosten gelet worden.

Efficiency resultaten moeten behaald worden door het scheiden van de groothandelsactiviteiten en de bezorgdiensten, het hoofdkantoor in Putten is verkocht en een nieuw orderpicking systeem, het zogenaamde PLOP-project, is ingevoerd.

Binnen Food retail wordt gesproken om de keten Golff (franchisnemers)te integreren binnen de keten EM-TÉ. Hierdoor zal de markt optimaler bediend kunnen worden en zijn er kostenvoordelen te behalen. De gesprekken verlopen constructief en Slippens verwacht dat men er wel uitkomt. Het operationeel zijn van meerdere ketens, zowel afzet via eigen winkels als via franchisenemers zal geen probleem vormen volgens Slippens

Pensioenen
Het eigen pensioenfonds van Sligro heeft zich niet weten te ontrekken aan de malaise in de pensioenwereld. Door een verlies van 8,7 miljoen ten opzichte van het verwachte rendement heeft het fonds een dekkingstekort van 13 procent. Die tegenslag probeert men met enige creativiteit tegemoet te treden.  

Zo heeft Sligro de maatstaven gewijzigd waarmee het de dekking van het eigen pensioenfonds berekend. Daardoor is 0,9 miljoen euro vrijgevallen.

Huub van Rozendaal, de financiële man binnen de directie, gaf aan dat inmiddels de situatie nog slechter is: het pensioenfonds heeft 2 procent reservetekort. Toch ziet hij behalve een premieverhoging van 7 procent geen reden om een extra voorziening te treffen voor een eventuele bijstortingsplicht.

Ondertussen heeft de toezichthouder aangegeven dat er een herstelplan gemaakt moet worden om het ontstane dekkingstekort binnen drie jaar in te lopen.

Ons kent ons
De raad van commisarissen van Sligro presenteerde ook een nieuwe president-commisaris als opvolger van de vertrekkende Hans Hielkema. Het is , voormalig bestuurder van Sara Lee, die als nieuwe commissaris in één keer de voorzittershamer krijgt toebedeeld. Op de vraag hoe de raad van commissarissen uitgekomen was bij Adriaan Nühn als nieuwe president-commissaris antwoordde voorzitter Hielkema: "ik ken hem goed".

Met de aanstelling van Nühn krijgt de raad van commisarissen een flink Macintosh-stempel. Want behalve Adriaan Nühn (commissaris bij Macintosh) is ook de directievoorzitter van dit retailbedrijf Frank de Moor zittend commissaris bij Sligro.

Leidt dit niet tot teveel verstrengeling? 
Verstrekkend president-commissaris Hans Hielkema wuifde deze suggestie weg en gaf aan geen probleem te zien.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net