VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB doet aangifte tegen ABN Amro

De VEB is verheugd over het optreden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de biedingstrijd rond ABN Amro. De AFM heeft afgelopen maandag - door middel van een persbericht - gewezen op het belang van correcte informatieverstrekking aan het beleggend publiek.

Waarschijnlijk op aanwijzing van de AFM hebben ABN Amro en (de leden van) het consortium (Fortis/Royal Bank of Scotland/Banco Santander) belangrijke informatie publiek gemaakt.

De VEB heeft in de afgelopen weken moeten constateren dat ten minste ABN Amro, maar mogelijk ook (leden van) het consortium, niet-openbare koersgevoelige informatie hebben gelekt naar de media. De VEB heeft bewijs van het bewust lekken van informatie over de plannen van het consortium door ABN Amro aan de media. Hetzelfde geldt voor de verwachte tijdsspanne die benodigd zou zijn om de Nederlandse activiteiten te ontvlechten. Ook die informatie is naar de media gelekt.

De VEB is van mening dat het onacceptabel is dat juist ABN Amro, als belangrijke acteur en adviseur op financiële markten en als grootste Nederlandse beursgenoteerde bank, de verplichting om koersgevoelige informatie onverwijld aan het beleggend publiek bekend te maken op een zo flagrante wijze heeft geschonden.

De VEB heeft tevens indicaties dat ook (leden van) het consortium informatie naar de media hebben gelekt. Dit zou op een later tijdstip ook tot mogelijke aangifte kunnen leiden.De VEB heeft daarop de volgende actie ondernomen:
- aangifte bij het Openbaar Ministerie vanwege overtreding van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en het Besluit marktmisbruik Wft;
- een verzoek bij AFM om onderzoek te verrichten naar (mogelijke) overtreding van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en het Besluit marktmisbruik Wft door (leden van) het consortium; Dit onderzoek zou eveneens tot aangifte kunnen leiden.
- een brief naar de RvC en RvB gestuurd waarin wordt verzocht aan te geven hoe ABN Amro met informatievoorziening omgaat, of het juist is dat (woordvoerders, vertegenwoordigers of adviseurs van) ABN Amro informatie lekt naar de media en of deze communicatie door RvB en RvC is geaccordeerd.

Vereniging van Effectenbezitters