VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Samenwerking NVB en VEB bij afwikkeling Ahold-claim

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) maken bekend dat zij samenwerken bij de afwikkeling van de Ahold-claim. Daarbij wordt - vanaf vandaag - informatie aan voormalige Ahold-beleggers gezonden die hen in staat zal stellen om - eenvoudig en laagdrempelig - hun claim in het kader van de compensatie van (voormalig) Ahold-beleggers in te dienen. Naar verwachting zal deze informatie naar 400.000 à 450.000 (voormalige) Ahold-aandeelhouders worden gezonden.

Op 28 november 2005 werd de Ahold-schikking bekendgemaakt. Ahold zal in dit kader een bedrag van 1,1 miljard dollar betalen, welk bedrag - na aftrek van kosten - ten goede zal komen aan aandeelhouders die in de periode 30 juli 1999 en 23 februari 2003 Ahold-aandelen hebben gekocht en daarop schade hebben geleden.
Uitbetaling van deze compensatie zal geschieden via de procedure die door US-Amerikaanse beleggers tegen Ahold is aangespannen (de zgn. class action).Na overleg tussen de NVB en de VEB is gebleken dat er mogelijk een aantal knelpunten zijn die het indienen van een claim kunnen bemoeilijken, zoals:- de vraag welke transacties wel en welke niet voor compensatie in aanmerking komen;
- de periode waarop de claims van gedupeerde beleggers betrekking hebben;
de verplichting van gedupeerde beleggers om bij het indienen van de claim aankoopnota’s en fondsenstaten mee te leveren;
- de coördinatie van de administratieve afwikkeling van de claims.

Transactieformulier met alle transacties in Class PeriodTeneinde de indiening van de claims zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, hebben de banken - na overleg met de VEB - besloten voor een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak. In dat kader is gezamenlijk een transactieformulier ontwikkeld dat exact aansluit bij het Amerikaanse claimformulier. Het transactieformulier geeft aan welke transacties in aandelen Ahold de banken voor hun cliënt in de “class period” hebben uitgevoerd. Deze informatie kan de cliënt vervolgens één op één overnemen op het claimformulier. De deelnemende banken streven ernaar om in de maand mei het transactieformulier bij hun cliënten bezorgd te hebben. Claimformulier eenvoudig aan te vragenBij het pakket dat de banken aan hun gedupeerde cliënten zenden is tevens een aanvraagformulier voor het claimformulier bijgevoegd. Met het claimformulier kan een beroep worden gedaan op het Ahold-schikkingsfonds. Op dit moment hebben al ruim 54.000 personen het claimformulier aangevraagd. Zij zullen binnenkort het claimformulier ontvangen, waarna zij het claimformulier - voorzien van de benodigde stukken - naar een speciaal door de VEB ingesteld antwoordnummer kunnen sturen. De VEB zal er dan zorg voor dragen dat het claimformulier terecht komt bij de Claims Administrator in de Verenigde Staten. Wegnemen van drempels voor indiening.De VEB heeft voorts maatregelen getroffen om diverse drempels bij de indiening van de claims weg te nemen:1) Klantvriendelijk claimformulier
Bij het Claimformulier is een eenvoudige handleiding gevoegd, waardoor het invullen slechts 5 à 10 minuten in beslag hoeft te nemen. Op het Claimformulier is met kleur aangegeven welke vragen door Nederlandse beleggers moeten worden ingevuld.
2) Gratis inzenden.
Bij het pakket wordt een antwoordenvelop geleverd, waardoor het claimformulier met transactieoverzicht gratis (via een antwoordnummer in Nederland) kan worden geretourneerd. Deze claimformulieren zullen naar de Claims Administrator in de VS worden doorgeleid.

Aandeelhouders die in aanmerking willen komen voor deze compensatie dienen uiterlijk 18 augustus 2006 hun claim te hebben ingediend. Voor meer informatie wordt verwezen naar .De NVB en de VEB menen met hun inspanningen het belang van de (voormalig) aandeelhouders Ahold te dienen en hopen dat deze aanpak ertoe zal leiden dat een zo groot mogelijk deel van deze groep beleggers gebruik zal (kunnen) maken van de compensatie.

Nederlandse Vereniging van Banken
Vereniging van Effectenbezitters
 


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net