VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bankenconsortium overtreft bod Barclays

VEB overweegt stap naar de rechter De VEB heeft kennisgenomen van het indicatieve bod van het consortium van Royal Bank of Scotland, Banco Santander en Fortis.

De VEB is van mening dat dit indicatieve bod een goed alternatief vormt voor de op maandag 23 april aangekondigde overname door Barclays. De VEB acht de voorwaarden van het consortium - een beperkte due diligence en het behouden van LaSalle - redelijke voorwaarden en zal er bij ABN Amro op aandringen aan deze voorwaarden te voldoen. Op 23 april heeft de VEB aangegeven dat de verkoop van LaSalle voor 21 miljard dollar aan Bank of America een majeure transactie is die ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. De VEB heeft ABN Amro gisteren per brief gevraagd aan dat verzoek te voldoen. Indien ABN Amro weigert aan dit verzoek te voldoen, overweegt de VEB een juridische procedure te starten om te bewerkstelligen dat ABN Amro deze verplichting jegens de aandeelhoudersvergadering nakomt. Naast de principiële kwestie - het goedkeuringsvereiste is sinds 2004 in de wet opgenomen - acht de VEB het onjuist dat ABN Amro de verkooptransactie van LaSalle op zeer korte termijn wil effectueren mede ter ontmoediging van andere biedingen op ABN Amro zelf. Ten aanzien van de vergelijking van de twee biedingen trekt de VEB enkele voorlopige conclusies:

1) Het indicatieve bod van de drie banken ligt op 39 euro (38,40 euro ex-dividend) en ligt daarmee duidelijk hoger dan het bod van Barclays (aanvankelijk 36,25 of 35,65 euro ex-dividend).
2) Aangezien de banken in dezelfde markten als ABN Amro actief zijn, kunnen naar het oordeel van de VEB hogere synergieën worden behaald en kan een versterking van de geografische marktposities worden bereikt.
3) Het bod van de banken wordt voor 70 procent betaald in contanten, hetgeen voor aandeelhouders een hogere mate van zekerheid biedt voor de uiteindelijke opbrengst na een succesvol bod. Doordat het bod van Barclays volledig in aandelen (3,225) is gedaan, loopt de aandeelhouder het volledige (neerwaartse) koersrisico van de aandelen Barclays.
4) Sinds de aankondiging op 23 april jl. is het aandeel Barclays met 3,6 procent gedaald. Daardoor vertegenwoordigt het bod thans nog een waarde van 34,26 euro per aandeel (ex dividend).

Vereniging van Effectenbezitters