VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bod Barclays op ABN Amro ruim 35 euro

Verkoop LaSalle niet zonder goedkeuring AVA Eindelijk is het er: het bod van Barclays op ABN Amro. Vorige week woensdag liep de periode van 30 dagen exclusief onderhandelen af en de verlenging van 2 dagen deed vermoeden dat na het weekend de witte rook zou komen.

Het bod ligt nu op tafel: Barclays biedt voor ieder aandeel ABN Amro 3,225 aandelen Barclays. Op basis van de slotkoers van afgelopen vrijdag komt dat neer op 35,65 euro en vandaag - de koers van Barclays is met 1,5 procent gedaald - is dat nog 35,17 euro. ABN Amro aandeelhouders krijgen nog wel het slotdividend van 60 eurocent. De totale waarde van het bod bedraagt 66 miljard euro. Enkele voorlopige conclusies: het bod ligt beneden de slotkoers van afgelopen vrijdag. Barclays heeft - onder druk van het bankentrio - geprobeerd die beurskoers te evenaren.
De synergievoordelen van 3,5 miljard euro komen vooral uit kostenvoordelen - het schrappen van banen (1,65 miljard euro), besparingen ICT (812 miljoen euro) - en slechts voor 1 procent uit extra opbrengsten. Niet duidelijk is in hoeverre bestaande mogelijkheden om kosten te besparen in deze synergievoordelen zijn opgenomen. 
ABN Amro heeft het verzet tegen de verkoop van bedrijfsonderdelen gestaakt, gezien het voornemen de Amerikaanse bancaire activiteiten af te stoten. 

ABN Amro wil LaSalle verkopen voor 21 miljard dollar aan Bank of America. De bank wil deze verkoop in de komende twee weken doordrukken. ABN Amro moet bovendien een break-up fee van 200 miljoen dollar aan Bank of America betalen indien de verkoop van LaSalle onder bepaalde voorwaarden niet doorgaat. 
Ondanks het feit dat de verkoop van LaSalle een majeure transactie is, is ABN Amro niet voornemens om dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan aandeelhouders. De VEB acht dit bezwaarlijk en in strijd met goede corporate governance.

De mogelijkheden voor een alternatief bod blijven bestaan. Om een wezenlijke kans te maken zou een concurrerend bod tenminste 5 tot 10 procent boven het huidige bod moeten liggen.
Op basis van de grotere synergiemogelijkheden van het bankentrio - Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander - zouden zij in staat moeten zijn een bod van 38 tot 40 euro te kunnen uitbrengen. Een dergelijk bod zou dan waarschijnlijk door RBS worden uitgebracht. De overhaaste verkoop van LaSalle zou voor het bankentrio wel eens een (te) groot struikelblok kunnen betekenen.De VEB blijft bij haar eerder ingenomen standpunt dat alternatieven - waaronder het mogelijke bod van de drie genoemde banken - een redelijke kans verdienen. De VEB zal zich daarvoor blijven inzetten. De voorgenomen verkoop van LaSalle is in strijd met dat uitgangspunt en dient naar het oordeel van de VEB ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

Vereniging van Effectenbezitters