VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verlenging aanmeldingstermijn Unileverprefs

Via advertenties in de landelijk pers heeft Unilever hedenochtend, in overleg met de VEB, aangegeven dat de aanmeldingstermijn is verlengd tot en met 30 juni 2007. De huidige aanmeldingstermijn loopt tot en met aanstaande vrijdag 20 april.

Op 8 november 2006 heeft Unilever onder andere met de VEB een schikking getroffen naar aanleiding van het geschil omtrent de in 1999 geplaatste preferente aandelen. Iedereen die op 24 maart 2004 eigenaar was van deze aandelen komt in aanmerking voor een vergoeding van 1,54 euro per aandeel. In eerste instantie werd gekozen voor een aanmeldingstermijn van 3 maanden. Deze is nu met ruim twee maanden verlengd omdat blijkt dat sommige beleggers meer tijd nodig hebben om zich aan te melden. De oorzaak is veelal gelegen in het feit dat er meerdere schakels zitten tussen de bezitters, zoals vermogenbeheerders, en de eigenaren van de aandelen.

Ontvangstbewijs en betaling
De claims kunnen worden ingediend bij het Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT, antwoordnummer 11526, 1000 RA Amsterdam. Als u reeds een claim heeft ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging van ANT. Indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met ANT via telefoonnummer 0800-0201038.Iedereen die tot en met 20 april een correcte claim heeft ingediend zullen zo spoedig als mogelijk (uiterlijk in de maand juni) uitgekeerd worden. Als de claim na 20 april wordt ingediend zal de uitkering later plaatsvinden namelijk in de maanden juli of augustus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.prefcompensatie.nl

Vereniging van Effectenbezitters