VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Loyaliteitsdividend DSM van tafel

De Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam heeft loyaliteitsdividendplan van DSM gisterochtend van tafel geveegd. De aandeelhoudersvergadering kon gistermiddag alleen over het plan discussiëren maar niet over invoering van het plan stemmen.

De invoering van een dividendbonus voor lange termijn beleggers werd door de OK strijdig geacht met het fundamentele beginsel van gelijkheid van aandeelhouders. De hoogte van de dividenduitkering mag niet worden bepaald door omstandigheden die de houder van dat aandeel betreffen, zo bepaalde de OK.

Vorig jaar september kondigde DSM aan een dividendbonus toe te willen kennen aan trouwe aandeelhouders. Het loyaliteitsplan voorzag in een bonus voor aandeelhouders die hun aandelen langer dan drie jaar houden en die zich laten registreren. De bonus bestaat uit een extra dividend van 30% van het gemiddelde dividend in de voorafgaande periode van drie jaar en van 10% per jaar in de periode daarna. Volgens de VEB zou een dergelijke regeling tussen de houders van gewone aandelen DSM ongelijkheid op twee punten creëren: in de duur van het aandeelhouderschap en in het feit of de aandeelhouder zich al dan niet heeft laten registreren.

Bovendien zou het loyaliteitsdividend worden betaald door de niet-geregistreerde aandeelhouders. Beleggingsfonds Franklin Templeton verzocht vorige week de OK een onderzoek te gelasten naar de gang van zaken rond de invoering van het loyaliteitsplan. Samen met de VEB is Franklin Templeton van mening dat er reden is om te twijfelen aan een juist beleid van het bestuur en raad van commissarissen van DSM op dit punt. Naast de ongelijkheid schortte aan het loyaliteitsplan nogal wat: om te registreren moeten aandeelhouders verplicht bankieren bij ABN Amro Bank, de kosten van registratie, de verkoop van geregistreerde aandelen DSM wordt bemoeilijkt, opties kunnen slechts worden geschreven bij zeer grote pakketten en de overzichtelijkheid van de individuele beleggingsportefeuille neemt af. Maar tot een beoordeling van die feiten kwam de OK niet eens.

Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel veegde de OK het DSM plan van tafel. Bij aanvang van de aandeelhoudersvergadering sprak bestuursvoorzitter Peter Elverding zijn teleurstelling over deze uitspraak van de OK uit. Aangezien Elverding per 1 mei met pensioen gaat, had hij toch een ander afscheidscadeau van de OK verwacht. Wel kondigde hij aan dat het loyaliteitsplan definitief van de baan is en zal tegen het vonnis niet in hoger beroep gaan. DSM zal studeren op andere mogelijkheden om de contacten met haar aandeelhouders te intensiveren. Er zal voorlopig geen Nederlands beursfonds meer zijn die op de onzalige gedachte van een loyaliteitsplan komt.

Vereniging van Effectenbezitters