VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Klacht VEB tegen DNB top

De VEB heeft maandag 26 februari jl. een klacht ingediend bij de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank inzake de uitspraken van de heren Wellink (president DNB) en Schilder (directeur toezicht DNB) over de kwestie TCI-ABN Amro.

De VEB heeft grote bezwaren tegen de uitlatingen die beide heren hebben gedaan in het NRC Handelsblad, waarbij zij het optreden van TCI veroordelen. Naar het oordeel van de VEB dient DNB zich te beperken tot haar toezichthoudende taak - er is geen aanwijzing dat TCI wet- en of regelgeving heeft overtreden - en dient DNB zich niet publiekelijk te mengen in de inhoudelijke discussie over de prestaties en strategie van ABN Amro. De VEB heeft de Raad van Commissarissen gevraagd maatregelen te nemen.

Vereniging van EffectenbezittersGerelateerde artikelen