VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Commissarisbeloning stijgt 10 procent per jaar

De verhalen van graaiende managers zijn bekend, maar hoeveel verdienen de commissarissen in Nederland? De VEB deed- in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen - uitgebreid onderzoek naar de vastgestelde commissarisbeloning bij 100 beursgenoteerde ondernemingen over de periode 2000 tot 2006. In de berekeningen zijn de beloningen van de toezichthouders in de one-tier bestuursstructuur meegenomen.

In die structuur zitten de uitvoerend bestuurders (executives) en toezichthouders (non-executive board members) samen in een bestuur of board. De non-executives vervullen een functie die vergelijkbaar is met die van de commissaris in het two tier model (raad van bestuur en raad van commissarissen). De beloning van de Nederlandse commissaris (inclusief non-executives) bedroeg in 2006 gemiddeld 42.115 euro, een stijging van 24,5 procent ten opzichte van 2004. In de periode 2000-2006 blijkt de commissarisbeloning met 75 procent te zijn gestegen, een stijging van 9,8 procent per jaar. De beloning van de president-commissarissen steeg in die periode nog sneller (+98 procent, 12.1 procent per jaar).Wanneer de one-tier ondernemingen buiten beschouwing worden gelaten, ligt de gemiddelde beloning van commissarissen een stuk lager: 35.860 euro, dit is 19,7 procent meer dan in 2004).

Bij de one-tier ondernemingen (Shell, Unilever, Reed Elsevier, Corus en Fortis) ligt de beloning een stuk hoger. De best betaalde topman is Jorma Ollila, die als voorzitter van Royal Dutch Shell jaarlijks 500.000 pond (757.000 euro) ontvangt. Hij wordt gevolgd door de collega's Antony Burgmans (Unilever, 520.000 euro) en Jan Hommen (Reed Elsevier, 350.000 euro).Verder valt op dat tweederde (66 procent) van de ondernemingen naast de basisvergoeding extra vergoedingen aan hun commissarissen betaald, zoals deelname aan commissies en aanwezigheidsvergoedingen.

In 2000 was dit nog maar 18 procent.Op basis van dit onderzoek komt de VEB tot de conclusie dat de Nederlandse commissaris gemiddeld gesproken weliswaar goed beloond wordt, maar niet excessief. De laatste jaren is het commissariaat zwaarder geworden en in dat licht is met de 75 procent stijging in zes jaar een inhaalslag gemaakt. Indien sprake is van kritische, kundige en hard werkende commissarissen die onbelemmerd door aandeelhouders kunnen worden benoemd en ontslagen, zijn deze toezichtkosten alleszins acceptabel. Aandeelhouders dienen wel alert te zijn als ondernemingen overwegen over te schakelen naar de one tier bestuursstructuur. De hogere commissarisbeloning kan daarbij een belangrijke drijfveer zijn.Gedetailleerde informatie per onderneming vindt u op www.bestuursvoorzitter.nl/commissaris  

Vereniging van Effectenbezitters