VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Vries verlaat VEB per 1 oktober 2007

De Vereniging van Effectenbezitters maakt bekend dat Peter Paul de Vries zijn functie als directeur per 1 oktober 2007 neerlegt. De Vries, voor velen het gezicht van de organisatie, zal dan precies 18 jaar in dienst van de VEB zijn geweest. De VEB heeft zich onder zijn leiding en die van voorganger De Haze Winkelman ontwikkeld tot een volwassen behartiger van de belangen van vooral particuliere, maar ook institutionele beleggers.

De Vries was actief op tal van belangrijke Nederlandse aandeelhoudersvergaderingen, succesvol voorvechter van de verbetering van de zeggenschapspositie van aandeelhouders en initiator van vele collectieve acties en procedures: De Vries heeft de VEB nadrukkelijk gepositioneerd als een professionele en slagvaardige vereniging. Tot de grootste successen die de VEB onder het directeurschap van De Vries (1995-2007) werden gerealiseerd behoren: De totstandkoming van de Code Tabaksblat (de Vries was als kernlid aan deze commissie verbonden).

De actieve rol die de VEB bij de realisatie van diverse grote schikkingen speelde.
a) Ahold (november 2005, 1.1 miljard dollar) in samenwerking met Amerikaanse class action advocaten. Via de VEB werden 180.000 Nederlandse claims ingediend.
b) Aandelenlease kwestie Dexia (april 2005, schikkingsbedrag 1 miljard euro), samen met Consumentenbond, Eegalease en Leaseverlies.
c) Unilever, inzake de cumprefs (november 2006, circa 325 miljoen euro).
Bovendien is de zeggenschapspositie van Nederlandse aandeelhouders sinds het aantreden van De Vries in 1995 aanzienlijk verbeterd. Vooral de strijd tegen certificering (inmiddels gereduceerd tot minder dan 10 procent van de beursvennootschappen), het vergroten van de invloed van aandeelhouders op majeure besluiten en de toegenomen zeggenschap over topbeloningen zijn belangrijke wapenfeiten.

Daarnaast speelde de VEB een actieve rol bij omvangrijke financiële herstructureringstrajecten (Getronics en Econosto), het verhogen van biedingen (KBB) en uitkoopprijzen (FGH, VodafoneLibertel en VolkerWesselsStevin). Het ledental van de VEB groeide in de periode 1995-2007 van 11.000 naar meer dan 40.000, en het team tot 25 professionals. De VEB weet zich bovendien gesterkt door de juridische bijstand van meer dan tien externe advocaten. De Raad van Toezicht betreurt de beslissing van De Vries, maar heeft uiteraard begrip voor zijn wens om zich, na 18 jaar VEB, op nieuwe uitdagingen te storten.

De procedure voor de opvolging van De Vries wordt per direct opgestart via publieke advertenties en de inschakeling van een headhunter. Zowel de Raad van Toezicht als De Vries zelf, zijn van mening dat de opvolger de recent ingezette koers, waarbij sprake is van een verschuiving van een corporate governance gerichte organisatie naar een meer servicegerichte oriëntatie, nader invulling moet kunnen geven. De heer De Vries heeft nog geen besluit genomen over het vervolg van zijn carrière. Hij zal zich hier in de komende maanden over buigen.

Vereniging van Effectenbezitters