VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slechts 6 procent vrouwelijke commissarissen

VEB onderzoek naar profiel NL commissaris. De commissaris staat in de schijnwerpers. De commissaris moet kritisch, deskundig en goed geïnformeerd zijn. Het is al lang geen erebaantje meer. De laatste jaren is - mede door de Commissie Tabaksblat - geprobeerd het commissarissenbestand te verversen: geen old boys network meer.

De VEB deed onderzoek naar het profiel van de commissaris en komt tot de conclusie dat die doelstelling slechts ten dele is gehaald.In Effect nummer 3 heeft de VEB het artikel "Old boys en young girls" aan dit onderzoek gewijd.

De belangrijkste bevindingen zijn:
- 93,9 procent van de commissarissen is nog steeds man.
- Slechts 6,1 procent van de commissarissen is vrouw. Alleen bij Ahold is het aantal vrouwelijke toezichthouders in de meerderheid (4 van de 7).
- de gemiddelde leeftijd is licht gedaald: van 61,0 naar 60,4 jaar.
- 70,3  procent is Nederlander, 29,7 procent is buitenlander
- Vooral het aantal Britse commissarissen (42) is fors toegenomen (+75% tov 2003).
- De Angelsaksische commissarissen zijn 12,2 procent van het totaal (o.a. VK 5,7 procent, VS 5,4 procent)
- 31 commissarissen zitten langer dan de maximale zittingstermijn van 12 jaar.
De langst zittende commissarissen zijn Hoijer (Heineken Holding, 35 jaar) en Van Puijenbroek (De Telegraaf, 32 jaar).
- Vijf commissarissen overschrijden het maximale aantal commissariaten (5) van de Code Tabaksblat. Dit geldt onder meer voor Van den Hoek (o.a Buhrmann en ASMI) en Bouma (onder meer Eriks en SNS Reaal).
- De oudste commissarissen zitten bij Hunter Douglas - Van den Hoven (83) en Andriessen (78) - en bij Pharming: Verhagen (77) en Veltman (74),
- De jongste commissaris is met 26 jaar een vrouw: Vanisha Mittal (de dochter van topman Lahksmi) bij Arcelor Mittal.

De conclusie is dat de Code Tabaksblat wel tot verbetering heeft geleid en dat het aantal afwijkingen afneemt. Maar het profiel van de gemiddelde commissaris van een Nederlandse beursvennootschap is een Nederlandse man van 60 jaar.

Vereniging van Effectenbezitters