VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB tevreden met uitspraak Stork

Beschermingsconstructie beëindigd, benoeming extra commissarissenGisteren, 17 januari, heeft de Ondernemingskamer (OK) een onderzoek gelast naar de oorzaak van de ontstane impasse tussen Stork en haar grootaandeelhouders Centaurus en Paulson.

De VEB is tevreden met de uitspraak. Enerzijds is andermaal duidelijk dat het uitgeven van beschermingspreferente aandelen aan strikte eisen gebonden is en anderzijds heeft Stork nu de ruimte om haar huidige strategie en beleid voor te zetten. Opmerkelijker zijn de overige maatregelen die de OK heeft opgelegd:Stork dient per direct de door haar aan de Stichting Stork uitgegeven preferente aandelen (beschermingsprefs) in te trekken. Daarmee vervalt de beschermingsconstructie en wordt de Stichting Stork ontmanteld.
 
Naast de huidige commissarissen worden binnenkort door de OK drie extra commissarissen benoemd die een doorslaggevende stem zullen hebben in de bepaling van de strategie van Stork en alle overige zaken die de aandeelhouders verdeeld houden. Het zijn deze drie commissarissen die bij uitsluiting de agenda van de aandeelhoudersvergaderingen vaststellen.
Op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vandaag (18 januari) hebben de aandeelhouders niet mogen stemmen over de geagendeerde punten, te weten het ontslag van de raad van commissarissen en de beoogde goedkeuringsgrens voor acquisities en desinvesteringen met een waarde van meer dan 100 miljoen euro.

Ondernemingskamer komt aan wens VEB tegemoet
De uitspraak van de OK versterkt de positie van aandeelhouders door het opheffen van de beschermingsprefs. Tevens is duidelijk geworden dat grootaandeelhouders niet zonder meer hun wens tot opsplitsing kunnen doordrukken waarbij voorbij wordt gegaan aan de positie van de overige belanghebbenden. De huidige raad van commissarissen van Stork blijft weliswaar zitten, maar wordt aangevuld met drie nader te benoemen commissarissen. Zij zijn verantwoordelijk voor het strategiebeleid en de contacten met de grootaandeelhouders. Daarmee komt de OK tegemoet aan de wens van de VEB om in deze zaak een "mediator-commissaris" te benoemen die een oplossing zoekt in de patstelling tussen de hedge funds en de vennootschap.Het onderzoek zal door twee onderzoekers worden uitgevoerd en behelst de periode vanaf 1 september 2005. De onderzoekers hebben de opdracht gekregen om niet alleen de gedragingen van de vennootschap en haar verbonden organen te onderzoeken, maar ook die van de hedge funds Centaurus en Paulson. Het onderzoeksbudget bedraagt 250 duizend euro.

Iedereen blij met uitspraak
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vanmiddag verklaarden alle betrokkenen tevreden te zijn met de uitspraak van de OK. Vollebregt was blij dat niet gestemd wordt over ontslag van commissarissen en inperking van de (des)investeringsruimte voor de onderneming. Hierdoor is Stork nu in een rustiger vaarwater beland. Bovendien is hij blij dat de OK heldere spelregels heeft opgelegd zodat een constructieve discussie op gang komt. De Stichting Stork is tevreden aangezien haar doel is bereikt: er kan niet gestemd worden over de geagendeerde punten.Centaurus en Paulson zijn ook blij, aldus hun advocaat Jan Willem van der Staay.

Opvallend was dat Bernard Oppetit en Mina Gerowin niet zelf aanwezig waren, terwijl Gerowin een uur voor de vergadering nog ter plaatse was gesignaleerd. Volgens Van der Staay wensten Oppetit en Gerowin niet zelf het woord te voeren en het debat in een publiek domein te voeren. Toch verzekerde Van der Staay dat zijn cliënten alles willen doen om tot een oplossing te komen. Het had Oppetit en Gerowin, die speciaal om deze vergadering hadden verzocht, gesierd als zij zelf een verklaring hadden afgegeven en vragen van andere aandeelhouders hadden beantwoord. Concluderend kan gezegd worden dat met zoveel eensgezindheid er een goede basis aanwezig is, zodat een goede oplossing in het verschiet ligt.

Vereniging van Effectenbezitters