VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB passeert grens 40.000 leden

Ledengroei 2006: 32,5 procent. De Vereniging van Effectenbezitters heeft zijn ledental in 2006 met 32,5 procent zien stijgen tot 40.086.

Precies een jaar geleden werd de grens van 30.000 leden overschreden. De VEB werd opgericht op 8 maart 1924 en overschreed de grens van 10.000 leden in 1989 en die van 20.000 leden in 1998.

Hoewel de VEB profiteerde van het positieve beursklimaat is die ledengroei vooral te danken aan de concrete resultaten die bij acties werden geboekt.via de VEB dienden ruim 179.100 gedupeerde Ahold-beleggers hun claim in bij de Claims Administrator in de VS. De uitbetaling van de compensatie zal naar verwachting medio 2007 geschieden.

op 8 november werd een schikking bereikt met Unilever inzake de cumulatief preferente aandelen uit 1999 (superdividend). Het schikkingsbedrag bedroeg 325 miljoen euro en de compensatie per cumulatief preferent aandeel komt - inclusief rente - uit op 1,54 euro per cumpref.

Aan het eind van 2006 kreeg de ledengroei nog een impuls door het boek Beleggingstips 2007, dat nieuwe leden gratis ontvangen. De VEB zal in 2007 het accent meer leggen op concrete dienstverlening aan leden. Een van de belangrijke projecten is de problematiek van de beleggingsverzekeringen, waarin samen met Vereniging Eigen Huis en Independer, en met steun van Consumentenbond, de stichting Verliespolis is opgericht.

De organisatie werd in 2006 verder uitgebreid. Het VEB bestuur werd omgevormd tot Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Henri Ophof. Het aantal medewerkers nam toe tot 25. Voorts zijn 17 vergaderbezoekers voor de VEB actief.

Vereniging van Effectenbezitters