VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vraag en antwoord over machtigingen

Een nieuw akkoord over Fortis vraagt om nieuwe goedkeuring van aandeelhouders. Daartoe houdt Fortis op 8 (Utrecht) en 9 (Brussel) april 2009  aandeelhoudersvergaderingen over de verkoop van delen van Fortis Holding aan de Belgische Staat en BNP Paribas.

De VEB heeft uw steun, aandeelhouder Fortis, tijdens deze vergaderingen hard nodig.
Het is voor de toekomst van Fortis en voor compensatie van (voormalige) aandeelhouders van groot belang dat de VEB een stevig geluid kan laten horen. Machtig de VEB daarom om uw belangen te behartigen. Lees hieronder hoe gemakkelijk dat kan.

Ik wil de VEB machtigen namens mij te stemmen op de AVA's van Fortis op 8 en 9 april 2009. Hoe werkt dat?
Voor beide vergaderingen moet u een volmacht afgeven. Als u onderstaande uitleg stap voor stap volgt, kost dit niet meer dan tien minuten tijd.

Stap 1: Volmacht Utrecht 8 april 2009

Neem contact op met de bankinstelling waar u de aandelen Fortis in depot heeft en geef
daarbij aan dat u de VEB (voor de beide vergaderingen van Fortis) wilt machtigen.

Uw volmacht aan de VEB voor de vergadering in Utrecht wordt nu geregeld. U hoeft niets meer te doen.

Uw bankinstelling geeft dit door aan Fortis. Fortis informeert vervolgens de VEB dat u de VEB heeft gemachtigd. Indien u van uw bankinstelling een toegangsbewijs ontvangt hoeft u dit niet door te sturen naar de VEB.

Stap 2: Volmacht Brussel 9 april 2009

Tijdens stap 1 heeft u aan uw bankinstelling gemeld dat u de VEB wil machtigen om te stemmen tijdens de vergaderingen in Utrecht én Brussel. Voor de machtiging van de Brusselse vergadering moet u nog één extra stap zetten.

*Ga naar (pdf) en vul uitsluitend de geelgekleurde vakken in.

*Print het formulier  uit (pdf) en plaats uw handtekening onderaan.

*Stuur het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier (het origineel!) voor 1 april 2009 naar (vergeet de postzegel niet):

Fortis SA/NV
Corporate Administration - 1WA2A
Koningstraat 20 - 1000 Brussel - België

*
Kan ik, als ik de VEB machtig namens mij te stemmen, zelf bij de vergadering aanwezig zijn?
Ook als u de VEB machtigt, kunt u zelf aanwezig zijn tijdens de vergaderingen. Let er dan op dat u ten minste één aandeel voor uzelf in uw depot achterlaat. Vergeet niet dat u zich dan moet registreren. U dient zich dan alsnog met dit ene aandeel aan te melden voor de vergadering volgens de gebruikelijke procedure.

U heeft vervolgens op grond van dit ene aandeel toegang tot de vergadering. U ontvangt in principe een registratiebewijs. Mocht dit niet zo zijn, dan u staat bij Fortis geregistreerd en heeft derhalve toegang tot de vergadering.

Mijn bank werkt niet mee aan het verstrekken van een volmacht. Kan de VEB mij helpen?
De VEB heeft contact opgenomen met verschillende banken om uit te zoeken of er onduidelijkheid bestaat over het machtigen. Waar mogelijk hebben we deze onduidelijkheid verholpen. Een bank moet u helpen bij het verlenen van een machtiging aan iemand anders.

Een machtiging aan de VEB is echter alleen geldig als uw bank aan Fortis kenbaar maakt dat u de VEB wenst te machtigen. Wij kunnen dit niet zelf bij Fortis aangeven, ook al beschikken wij over uw schriftelijke toestemming. U zult uiteindelijk met uw bank overeenstemming moeten bereiken.

Klopt het dat een aandeel aangekocht op de beurs van Amsterdam enkel toegang verschaft tot de Utrechtse aandeelhoudersvergadering? Klopt het dat een aandeel aangekocht op de beurs van Brussel enkel toegang verschaft tot de Brusselse aandeelhoudersvergadering?

Nee. Ieder aandeel Fortis geeft de aandeelhouder het recht op toegang tot en stemmen tijdens beide aandeelhoudersvergaderingen. Het is hierbij niet relevant op welke beurs u dit aandeel heeft gekocht. U kunt al uw aandelen dus voor beide aandeelhoudersvergaderingen aanmelden.

Wat gaat de VEB stemmen tijdens de AVA's in april 2009?

Gezien de lichte verbetering voor Fortis Holding en haar aandeelhouders en de veranderende marktomstandigheden, steunt de VEB het nieuwe akkoord. Het is positief voor aandeelhouders in Fortis als een einde komt aan de onzekerheid van de laatste maanden.

Ten aanzien van de benoeming van de voorgestelde bestuurders zal de VEB alle beschikbare informatie die de komende periode beschikbaar wordt gesteld meewegen in haar besluit voor, tegen of onthouding bij de verschillende kandidaten te stemmen. De VEB beoordeelt de voorgestelde bestuurders op hun onafhankelijkheid, kwaliteiten en inhoudelijke expertises.

Ten aanzien van de overige agendapunten laat de VEB alle beschikbare informatie die de komende periode beschikbaar wordt gesteld meewegen in haar besluit.

Hoe ziet de nieuwe deal eruit en wat vindt de VEB ervan?
In het nieuwe akkoord krijgt Fortis Bank België een belang van 25% in Fortis Insurance Belgium tegen een bedrag van 1,375 miljard euro. Dit biedt Fortis Holding een sterkere liquiditeitenpositie dan bij de afgestemde overeenkomst, die uitging van een 10%-belang van BNP Paribas in de Belgische verzekeraar. Het 25%-belang wordt verkocht tegen de waardering die er in de aanvankelijke "reddingsoperatie" van begin oktober 2008 aan werd gegeven.

Evenals in de afgestemde transactie krijgt Fortis Holding in het nieuwe voorstel een call-optie op de waardestijging boven de € 68 van de aandelen BNP Paribas die de Belgische staat ontvangt in ruil voor een 75%-belang in Fortis Bank België. Deze call-optie is meer waard geworden geworden vanwege de anti-verwateringclausule. Uitgifte van nieuwe aandelen BNP Paribas kan de huidige waarde van de optie niet neerwaarts aantasten.

Het risico dat Fortis Holding loopt op de SPV - het financieringsvehikel met kredietproducten - wordt verminderd van 1 miljard euro tot 760 miljoen euro. De samenstelling van de SPV verandert echter. Er is inmiddels voor 1 miljard euro van de nominaal 18 miljard euro in de SPV afgelost. Hiervoor in de plaats komt 1 miljard euro aan nieuwe kredieten waarvan de kwaliteit nog onduidelijk is. De kredieten zijn aanvankelijk door BNP Paribas uit de SPV gehouden.

Zonder nadere details van deze producten is het niet mogelijk om hier een afgewogen oordeel over te geven. De VEB roept Fortis Holding op spoedig met een gedetailleerd aandeelhoudersmemorandum te komen om alle aandeelhouders de ins en outs van dit hernieuwde akkoord toe te lichten.

De VEB is de afgelopen maanden intensief betrokken geweest bij de het vinden van een aanvaardbare oplossing voor Fortis Holding. De VEB heeft daarbij ingezet op een levensvatbare toekomst voor Fortis Holding en compensatie voor aandeelhouders.

Als de nu voorgestelde overeenkomst voor de Belgische Fortis-onderdelen wordt vergeleken met die van begin oktober 2008, is een duidelijke verbetering zichtbaar. Fortis Holding heeft, met de Belgische en internationale verzekeringactiviteiten en een gezonde kaspositie, de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen als belangrijke Europese verzekeringsmaatschappij.

Dit is bereikt, mede door de inzet van aandeelhouders en hun vertegenwoordigers, in een periode waarin het klimaat voor banken en verzekeraars sterk is verslechterd.

In het hernieuwde akkoord wordt expliciet niet gesproken over transacties tussen Fortis Holding en de Nederlandse staat. Daardoor houden de aandeelhouders de mogelijkheid open de Nederlandse staat aan te spreken voor haar optreden in september en oktober 2008. De VEB heeft de Nederlandse staat al laten weten dat de prijs voor de Nederlandse onderdelen van Fortis te laag was en dat de Nederlandse verzekeringsactiviteiten terug moeten naar Fortis Holding.