VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Over de actie LCI

Fraude, falend management en luchtkastelen zorgde voorde ondergang van technologiebedrijf LCI. Aandeelhouders bleven achter met een schade van 300 miljoen euro. De VEB wil compenstatie. Hieronder de meest gestelde vragen beantwoord over de VEB-actie LCI.

1. Ik heb de aandelen LCI niet meer in mijn bezit. Kan ik toch nog met de actie meedoen?
Nee, u kunt niet meer deelnemen. Deze actie is uitsluitend voor VEB-leden. Voor de actie LCI geldt dat uw lidmaatschap voor 1-1-2013 moet zijn ingegaan. 

2. Moet ik de aandelen LCI nog in mijn bezit houden?
De VEB heeft bij aanvang van de procedure (het moment dat de VEB het verzoekschrift tot het instellen van een enquêteonderzoek indiende) aangetoond aan de wettelijke kapitaalseisen te voldoen.

De VEB heeft daarmee voldaan aan de formele vereisten voor het indienen van een enquêteverzoek. M.a.w. tot indiening van het enquêteverzoek was het voor de VEB van belang dat deelnemers de aandelen nog in bezit hadden, daarna niet meer.

Ook als u de aandelen in een eerder stadium heeft verkocht, kunt u meedoen aan de actie. U dient in de periode vanaf 1 januari 1993 tot en met het faillissement op 17 december 2001 aandelen LCI te hebben gekocht en op deze aankoop schade te hebben geleden.
Het jaar 1993 wordt gehanteerd omdat voormalig topman Sam Asseer toen de facto de leiding kreeg over LCI.

2. Moet ik de aandelen LCI nog in mijn bezit houden?
De VEB heeft bij aanvang van de procedure (het moment dat de VEB het verzoekschrift tot het instellen van een enquêteonderzoek indiende) aangetoond aan de wettelijke kapitaalseisen te voldoen.

De VEB heeft daarmee voldaan aan de formele vereisten voor het indienen van een enquêteverzoek. M.a.w. tot indiening van het enquêteverzoek was het voor de VEB van belang dat deelnemers de aandelen nog in bezit hadden, daarna niet meer.

Beleggers die hun aandelen in het verleden niet hebben verkocht en nog in portefeuille houden kunnen de aandelen uit de portefeuille laten afboeken. Bewaar wel goed het afboekingbewijs.
 

3.Moet ik lid zijn van de VEB om mee te doen aan de actie tegen LCI?
Ja, deze actie is uitsluitend voor VEB-leden. Voor de actie LCI geldt dat uw lidmaatschap voor 1-1-2013 moet zijn ingegaan.

4. Is het verplicht om twee lidmaatschappen te hebben als mijn partner, ouder of kind, voor eigen rekening, ook LCI aandelen bezit?
Een extra lidmaatschap is niet nodig.

5. Ik ben lid van de VEB en heb in LCI-aandelen gehandeld. Daarnaast bezit ik tevens LCI aandelen via een BV. Moet de BV afzonderlijk contributie betalen?
De BV wordt gezien als een zelfstandige entiteit met eigen rechten en plichten. Dit betekent dat indien er gehandeld is via een BV deze rechtspersoon zelf moet worden ingeschreven en dus contributie dient te betalen.

6. Krijg ik een bevestiging op het moment dat de aanmelding compleet en definitief is?
Zodra de aanmelding binnen is worden alle gegevens en bescheiden gecontroleerd. Indien na deze controle geen gebreken ontdekt zijn wordt de aanmelding akkoord bevonden.

U krijgt na akkoordbevinding zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van deelname. Indien de potentiële deelnemer geen e-mail adres bezit zal de bevestiging schriftelijk geschieden.

7. Ben ik naast de lidmaatschapskosten verplicht een bijdrage te betalen aan de procedure kosten?
De VEB heeft aangegeven dat in eerste instantie geen additionele kosten aan de deelnemers in rekening gebracht zullen worden.

Indien gedurende de procedure een bijdrage in de kosten aan deelnemers wordt gevraagd, zal daartoe een voorstel aan de vergadering van deelnemers worden voorgelegd. Een tweederde meerderheid van de stemmen is nodig om een dergelijk voorstel te accorderen.

Na goedkeuring door de vergadering van deelnemers kan een deelnemer alsnog besluiten deelname te beëindigen waarbij de deelnemer echter wel zijn aanspraak op een eventuele schadevergoeding verliest.

8. Welke partijen worden verantwoordelijk gehouden?
De VEB hoopt dat - in het gevraagde onderzoek - duidelijker zal worden wat er mis is gegaan bij LCI en welke personen of partijen daarvoor verantwoordelijk zijn.

9. Wie vormen het bestuur van de Stichting VEB-Actie LCI?

Het bestuur bestaat uit Jan Maarten Slagter en Peter van der Lugt.
De heer Van der Lugt is tevens bestuurslid van de VEB. De heer Slagter is directeur van de VEB.

10. Zijn de gegevens die aan de VEB verstrekt worden ook voor derden beschikbaar?
Alle informatie die aan de VEB verstrekt wordt zal discreet en vertrouwelijk behandeld worden. De informatie zal - tenzij noodzakelijk voor c.q in het kader van de procedure - niet aan derden verstrekt worden. Indien de informatie aan derden wordt verstrekt, gebeurd dit pas na uitdrukkelijke toestemming.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net