VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vijf keer sorry gevraagd. Om te beginnen

Nout Wellink en Bert Heemskerk (Rabobank) zijn de eerst aangewezenen om zich te verontschuldigen voor hun rol in aanloop naar de huidige crisis. Zij voeren de excuus top vijf aan die de VEB heeft samengesteld.

Geen schandpaaltaferelen, gewoon laten zien dat de eigen rol (pensioen-)beleggers geld heeft gekost.
De verliezen van beleggers zullen er niet minder om zijn. Maar herstel van vertrouwen begint bij een stevige portie zelfkritiek.

Excuus top 5

Plaats 1

Nout Wellink omdat hij als centrale bankier in Nederland uiteindelijk toch verantwoordelijk is voor veel wat er bij de Nederlandse financiële instellingen is misgegaan. Wellink is sinds 1997 president van DNB.
In die periode zijn de balanstotalen van de banken verdubbeld tot verdrievoudigd, terwijl het eigen vermogen nauwelijks toenam, of zelfs afnam. Hij had die ontwikkeling moeten onderkennen en er tegen moeten optreden.

Plaats 2 

Bert Heemskerk omdat hij er zo mee te koop loopt dat Rabobank nauwelijks geraakt wordt door de crisis terwijl Rabobank .

Hierop lijden de klanten momenteel grote koersverliezen. De VEB krijgt over geen enkele bank zoveel klachten binnen als over de Rabobank.


Plaats 3
 


Jean Paul Votron voor het ondeugdelijk uitvoeren van de overname van ABN Amro en het stelselmatig verzwijgen of verdraaien van informatie.

Slecht nieuws brengen was naar verluid verboden bij Votron.Plaats 4

Maurice Lippens eveneens voor het ondeugdelijk uitvoeren van de overname van ABN Amro en het stelselmatig verzwijgen of verdraaien van informatie.
Plaats 5


Michel Tilmant omdat hij in november 2007 dreigde het hoofdkantoor van ING te verplaatsen, onder meer door de voortdurende kritiek op beloningen. Een jaar later moest hij zijn bonus afstaan nadat ING miljarden aan overheidssteun had gekregen.

Tilmant werd in april 2004 bestuursvoorzitter bij ING. In die periode groeide het balanstotaal met tientallen procenten, terwijl het eigen vermogen kromp (voor 10 miljard staatssteun)

Meer kandidaten? Geef uw mening hieronder