VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DSM weigert paniekvoetbal te spelen

Crisis of niet, aan de uitgestippelde strategie wordt bij DSM niet getornd. Dat maakte bestuursvoorzitter Feike Sijbesma vanaf het begin van de aandeelhoudersvergadering zeer duidelijk.
En dit terwijl ook DSM te maken heeft met massale vraaguitval. Het bedrijf geeft in ieder geval geen verwachtingen af voor dit jaar. Het fel bekritiseerde nieuwe beloningsplan was al eerder onder publicitaire druk gesneuveld.

Vooral de divisies die grondstoffen maken voor de productie van kunstvezels kregen te maken met een forse teruggang in vraag uit de auto-, elektronica- en bouwsector.

En dat hakt er behoorlijk in aangezien hier bijna 40 procent van de concernomzet wordt gehaald. Pas in maart 2009 lijkt de bodem van deze terugloop in vraag bereikt te zijn. 

Maatregelen
De onderneming heeft eind 2008 een aantal maatregelen genomen, primair op het generen van cash gericht, om de druk op de resultaten het hoofd te bieden. Het aandeleninkoopprogramma is stopgezet, het tempo van investeringen teruggeschroefd en een aantal fabrieken tijdelijk stopgezet. Bovendien zijn voorraden teruggebracht en sneed de onderneming in eigen kosten.

Het heeft er lang naar uitgezien dat DSM het zou redden zonder deze draconische maatregelen. In de eerste negen maanden van 2008 presteerde het bedrijf goed en de winstverwachting werd een paar keer naar boven bijgesteld.

Optimisme
Ondanks de huidige problemen en de onzekere toekomst was er ruimte voor goed nieuws. De Innovatie Projecten van DSM lopen goed. Van de 50 stuks, die 3 jaar geleden geselecteerd werden, staan er nog 40 op de rails. Gezien de omzet bijdrage in 2008 van Euro 250 miljoen, moet de doelstelling voor de laatste Euro 400 miljoen in twee jaar ook te behalen zijn.

Beloningsplan ingetrokken
Het nieuwe beloningsplan van DSM dat zich kenmerkte door fiks hogere basissalarissen voor de top plus een lucratief aandelen- optieplan oogstte bij lancering zoveel kritiek dat het bedrijf het voorstel schielijk terugtrok.
Niet van harte bleek opnieuw, want president-commissaris Cor Herkströter legde omstandig uit hoe goed het voorstel was (op verzoek van aandeelhouders geen beloning meer bij mediane en benedengemiddelde prestatie), maar publicitair gezien op het verkeerde moment gelanceerd was.

Bert Dekker

Cijfers en verwachting

*Vanaf het vierde kwartaal kreeg DSM te kampen met forse tegenwind. Maar ondanks een omzetdaling in deze periode van zes procent (135 miljoen euro) en een winstval van 60 procent (70 miljoen euro) ten opzichte van 2007, werd 2008 een recordjaar.

*De omzet steeg over het hele jaar met zes procent tot 9,3 miljard euro en de winst voor bijzondere posten met negen procent tot euro 608 miljoen. De basis voor deze goede resultaten werd gelegd door de cluster Nutrition met een omzetstijging van 18 procent tot 2,3 miljard euro en een stijging van het bedrijfsresultaat met 16 procent tot 447 miljoen euro.

*In het vierde kwartaal was er zelfs sprake van een winstverdubbeling. Ook Pharma deed het heel behoorlijk, ondanks de lagere antibioticaprijzen, met een praktisch gelijke omzet en winst en zelfs een winststijging in het vierde kwartaal 2008.

*Ook de nog niet verkochte Base-Chemicals presteerde goed met een 13 procent omzetstijging en een verdubbeling van het bedrijfsresultaat 260 miljoen euro. De problemen liggen vooral bij de conjunctuurgevoelige Performance Materials en Polymer Intermediates, waar het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal met ruim Euro 200 miljoen terugviel.

Geen outlook

*DSM maakte geen verwachtingen bekend over 2009. Gezien de sterke balans en cash-flow en problemen bij sommige concurrenten, moeten er kansen komen om marktposities te versterken. Op een vraag van de VEB hoe in de belangrijkste productgroepen de marktaandelen van DSM en haar concurrenten verschuiven, weigerde Sybesma enig inzicht te geven.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net