VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Royaal beloningsplan Philips goedgekeurd

Met wat lichte aanpassingen is het omstreden beloningsplan voor bestuurders van Philips alsnog goedgekeurd door aandeelhouders. Middelmatig presteren levert bestuurders alsnog een fiks deel van hun bonus op. En dat terwijl de economische omstandigheden om topprestaties vragen. Want bij Philips zien ze het einde van de recessie nog niet.

Een stapje in de goede richting, meer eer verdienen van Philips niet. De basis bleef hetzelfde als in het plan dat vorig jaar door aandeelhouders werd afgestemd, een unicum in Nederland.

Philips blijft het bestuur namelijk een bonus uitbetalen als er, volgens de eigen spelregels, minder dan gemiddeld gepresteerd wordt, terwijl in deze situatie helemaal geen bonus op zijn plaats is. Philips blijft de lat bij haar beloningsbeleid erg laag leggen en het aangenomen plan is helaas weinig ambitieus.

Inhoud beloningsplan
Als het aandeel Philips bijvoorbeeld als zevende (koersresultaat en dividend) eindigt binnen de peergroep met twaalf dan krijgen bestuurders nog altijd 80 procent van de aandelen toegekend.

Tegelijkertijd wordt de maximale aandelenbonus fors verhoogd en gaat van 120 naar 200 procent. Daartegenover staat wel dat helemaal geen aandelen worden toegekend als Philips als slechtste uit de bus komt. En dan is er nog de verdeling van gratis aandelen: indien bestuurders de aandelen drie jaar na toekenning nog in bezit hebben, krijgen zijn voor iedere vijf aandelen één bonusaandeel.
Onder de aangenomen optieregeling krijgen de bestuurders 80 procent van de opties toegekend indien Philips onderin de peergroep eindigt. Dit komt neer op een gegarandeerde bonus, zonder dat daar prestaties tegenover staan.

L-vormige recessie
Voor het beloningsplan aan bod kwam tijdens de aandeelhoudersvergadering was het aan bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee om de huidige stand van zaken te schetsen. De conclusie moet zijn dat Philips op dit moment vol geraakt wordt door de economische teruggang die wereldwijd plaatsvindt.

Kleisterlee zei dat hij graag zou zeggen dat we het dieptepunt van de recessie inmiddels gepasseerd zijn, maar dat de feiten daar niet op wijzen.

Opvallend was dat de divisie Healthcare, die in 2008 nog redelijk standhield, in het eerste kwartaal van 2009 toch ook duidelijk te lijden zou hebben onder de recessie. Daarnaast wees hij op enkele essentiële verschuivingen in de economische wereldorde: de overheid wordt belangrijker, net als de opkomende markten, en het energieverbruik moet omlaag. Philips zou voor al deze ontwikkelingen goed gepositioneerd zijn.

Cijfers Philips

Desalniettemin wordt 2009 geen jaar van business as usual. Kleisterlee ziet een L-vormige recessie, met een langdurige bodemfase, waarvan hij het einde, ook na nog keer doorvragen, niet durft te voorspellen.

Er wordt al sinds de winstwaarschuwing van december 2008 niet meer vastgehouden aan de in 2007 geformuleerde doelstellingen onder Vision 2010.

Dat wil zeggen, wel aan de doelstellingen, maar dan zonder termijn. Onder normale omstandigheden, zo benadrukte Kleisterlee, zouden een bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita) boven de 10 procent van de omzet zeker haalbaar zijn en een verdubbeling van de ebita per aandeel per 2010 ook.

Gezond
Philips keert over 2008 een onveranderd dividend uit van 0,70 euro per aandeel. De balans is ijzersterk met een solvabiliteit van bijna 50 procent, maar het aandelen inkoopprogramma is stopgezet. Het bedrijf is de laatste jaren als conglomeraat sterk teruggeschaald maar bestaat nog altijd uit drie uiteenlopende activiteiten die een totaal verschillende aanpak vergen. De gemeenschappelijke deler is echter gezondheid en welzijn. Met name voor grote delen van de divisie Consumer Lifestyle lijkt dat niet echt van toepassing.

3,6 miljard euro cash
Consumentenelektronica, met name televisies, blijft hét zorgenkind. Om Philips daadwerkelijk minder conjunctuurgevoelig te maken moet afstoting of ontbinding van dit notoir verlieslatende onderdeel worden overwogen.
Met de focus op gezondheid en welzijn lijkt Philips op de goede weg, maar er zal op korte termijn duidelijkheid moeten komen hoe de uitdagende marktomstandigheden worden benut. Met 3,6 miljard euro cash op de balans moet een gerichte, passende overname mogelijk zijn.
Een andere optie is om de inkoop van eigen aandelen te hervatten. Tenminste zolang deze zo ruim onder de boekwaarde (van ruim 17 euro) noteren.