VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In gebreke

De belangstelling voor de jaarvergadering van Neways neemt elk jaar toe. Als deze trend zich doorzet zal de producent van geavanceerde en geïntegreerde elektronische componenten, samenstellingen en systemen naar een andere accommodatie moeten uitkijken.

Meer dan zeventig procent van het geplaatste kapitaal was aanwezig, waaronder uiteraard grootaandeelhouder Wim van der Leegte van de Eindhovense VDL Groep. De atmosfeer op de vergadering kon bijna niet stuk. Dat was uiteraard te danken aan de mooie resultaten die het bedrijf het afgelopen jaar heeft weten te realiseren.

De onderneming uit Son, actief in de electronic manufacturing services (EMS-markt), presteerde haast op olympisch niveau. De omzet liet een stijging zien van 30 procent tot 281 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat ´pluste´ met 26 procent tot 21 miljoen euro. De nettowinst steeg met 30 procent tot 14,5 miljoen euro, vrijwel geheel op autonome basis. In alle marktsectoren werden hogere verkopen gerealiseerd.

Defensie en strategie
Vooral de omzet binnen de divisie die levert aan de defensie-industrie (zowel nationaal als internationaal), die toenam van vijf naar dertien miljoen, droeg hier sterk aan bij. Wel heeft deze omzet het afgelopen jaar minder bijgedragen aan de bedrijfsresultaten aangezien niet direct aan de hoge kwaliteitseisen van Defensie kon worden voldaan. De problemen zijn inmiddels opgelost en Neways verwacht voor het lopende jaar een positieve impact.

De strategie om minder afhankelijk te zijn van de cyclische halfgeleiderindustrie lijkt zijn vruchten af te werpen. De focus voor de komende jaren ligt in het bijzonder bij het verder ontwikkelen van de resultaten binnen de divisies Defensie en Medisch. De sector Medisch was in 2007 verantwoordelijk voor ongeveer 25 procent van de groepsomzet en dit kan ieder jaar stijgen, aldus de directie.

In het jaarverslag komt de strategie echter niet goed tot uitdrukking en heeft de toelichting slechts betrekking op lopende zaken en niet op de verwachte ontwikkelingen. De VEB vroeg dan ook naar de strategie en visie van het management op de langere termijn, maar kreeg van de heren achter de tafel nul op het rekest. Volgens Dick Boers, voorzitter van de raad van commissarissen, geeft het jaarverslag voldoende toelichting.

Overigens werd tijdens de borrel na afloop aangegeven dat er natuurlijk wel een strategie was geformuleerd. De VEB is teleurgesteld dat bestuur en commissarissen in de vergadering niet nader wensten in te gaan op deze strategie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.

De gelijktijdige informatie naar alle aandeelhouders wordt hier evident geweld aangedaan, te meer daar er, gelet op de aandelen die in vaste handen van een klein aantal investeerders zijn, per definitie al een informatieasymmetrie is.

Op de vraag van de VEB of webcasting in de toekomst zal worden toegepast, werd niet direct positief gereageerd. De directie beloofde wel om elk jaar opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken of de aandeelhoudersvergadering via de website van Neways kan worden gevolgd. Gelet op de relatief lage kosten, een audiowebcast kost nauwelijks 3000 euro, meent de VEB dat Neways hier zo snel mogelijk toe kan overgaan.

Beloning
De VEB kon zich niet vinden in de voorgestelde optieregeling voor beide bestuurders en heeft erop aangedrongen om hiervoor duidelijke doelstellingen te formuleren die door aandeelhouders kunnen worden gecontroleerd.

De VEB stemde, net als drie andere aandeelhouders, tegen deze optieregeling aangezien de commissarissen ook in de vergadering geen inzicht wensten te geven in de targets voor het management. De controle op doelstellingen en uitbetalingen van opties en bonussen worden wel door de accountant gecontroleerd.

De uitbetaalde bonussen lagen onder het niveau van 2006. Gezien de behaalde resultaten vroeg dit om uitleg. Dick Boers liet weten dat de budgetdoelstellingen op een hoger niveau waren gesteld en dat het bestuur niet alle targets gerealiseerd had. Hij merkte fijntjes op dat bonussen bij Neways niet zomaar worden uitbetaald. Op de vraag welke doelstellingen dan niet gehaald waren, gaf het bestuur niet thuis.

De orderportefeuille was op het einde van het jaar met 75 miljoen euro goed gevuld maar op de vraag hoe de portefeuille zich verder ontwikkelde werd niet ingegaan. Neways zal de handen vol hebben om het resultatenniveau van verleden jaar te kunnen handhaven. Het bedrijf zoekt verbetering van de resultaten door meer componenten in Azië te kopen, efficiëntere inkoop in Europa, uitbreiding van de productiecapaciteiten in de lage lonenlanden en omzet in markten met hogere marges.

Verwachtingen voor het lopende jaar werden niet medegedeeld. Gezien de huidige economische situatie gaf de directie aan dat 2008 een uitdagend jaar zal worden. Het management van Neways maakt weliswaar een redelijk gedegen indruk, maar bij het verstrekken van alle belangrijke bedrijfseconomische gegevens blijft zij duidelijk in gebreke.