VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Orderportefeuille goed gevuld

Neways besteedt veel aandacht aan zijn aandeelhouders. Elk jaar organiseert het bedrijf onder andere een bezoek aan een van haar bedrijven. Deze benadering begint haar vruchten af te werpen want de belangstelling voor de jaarvergadering is enorm toegenomen.

Vergeleken met voorgaande jaren is het aantal bezoekers verdubbeld en het opkomstpercentage van 69 procent was ruim voldoende voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen.

De recordomzet van 239 miljoen, de verdubbeling van het nettoresultaat tot 11 miljoen en als slagroom op het toetje een mooi dividend van 36 cent waren zorgden voor een goede stemming.

Bestuursvoorzitter Vincent de Kok gaf een uitgebreide toelichting op de gang van zaken van het afgelopen jaar. Praktisch alle activiteiten waren winstgevend. Met een gemiddelde autonome omzetgroei van 15 procent en een sterk verbeterde operationele marge van 7 procent kan het bedrijf uit Son terecht terugzien op een uitmuntend boekjaar. Q-Nova in Slovakije leed echter een klein verlies wat grotendeels te wijten was aan de revaluatie met 10 procent van de Slowaakse munteenheid. Alleen door efficiënter te werken zou hier weer een positief resultaat te behalen zijn.

De solvabiliteit (exclusief garantievermogen) van Neways is door de omzetting van een converteerbare obligatielening van 3 miljoen euro en het nettoresultaat weer verbeterd en bedraagt nu 35,5 procent van het eigen vermogen. De verplichtingen van 31 miljoen voor de komende jaren uit huurovereenkomsten zouden teruggebracht kunnen worden als Neways zelf meer in vaste activa zou willen investeren. De toegenomen kasstroom zou dit mogelijk moeten maken. Neways ziet hier vanaf omdat dit zijn flexibiliteit zou verminderen.

Het strategisch concept zou volgens de VEB meer meetbare factoren moeten bevatten. Naast de operationele marge van 7 procent en een solvabiliteit van 35 procent zou ook een doelstelling voor omzetgroei en rentabiliteit wenselijk zijn. Door de intrekking van de preferente aandelen en de ontbinding van de Stichting Prioriteit is de corporate governance verbeterd.

De benoeming van de bestuurders voor onbepaalde tijd, de onbeperkte zittingsperiode voor commissarissen en het ontbreken van meetbare criteria voor variabele beloningen zijn echter nog steeds niet in lijn met de code-Tabaksblat. Een van de aandeelhouders verzocht Neways de commerciële transacties met grootaandeelhouders in zijn jaarverslag te vermelden.

President-commissaris Dick Boers stemde hiermee in en verzekerde de aanwezigen dat alle transacties met grootaandeelhouders marktconform zijn.

Zoals gewoonlijk wilde het bestuur geen informatie verschaffen over de verwachtingen voor 2007. Een beter nettoresultaat zou grotendeels uit autonome groei moeten komen aangezien acquisities momenteel niet aan de orde zijn. Een eventuele overname zou dan ook nog direct aan de winst moeten bijdragen.

De operationele marge zou door kostenverlaging en een hogere omzet voor defensie nog kunnen verbeteren. Met een orderportefeuille die 27 procent boven die van verleden jaar ligt en de mededeling dat het eerste half jaar aan de verwachtingen voldoet, kan de aandeelhouder 2007 positief tegemoet zien.