VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onevenredig stemrecht beloond

Op de buitengewone vergadering, bedoeld om het geplaatste kapitaal door de intrekking van de preferente aandelen te verminderen, waren veertien stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig goed voor 74,5 procent van het geplaatste kapitaal en ruim voldoende voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

Gerard Meulensteen, oprichter van Neways, had te kennen gegeven dat hij al zijn aandelen in Neways ( 5,2 miljoen stuks) van de hand wilde doen. De normale aandelen (2,2 miljoen) werden tegen de beurskoers verkocht aan: VDL Beleggingen en F.P.B.L. Zweegers, terwijl de bestuurders De Bok en Van der Vrande ieder ook 100.000 aandelen voor hun rekening namen.

Dat de bestuurders van Neways in de overname van de aandelen geparticipeerd hebben, kan als een positief teken door de overige aandeelhouders beschouwd worden.

VDL Beleggingen heeft na deze overname ongeveer 25 procent van het aandelenkapitaal. Wim van der Leegte, die belangen heeft in VDL Beleggingen en tevens commissaris van Neways is, heeft ten opzichte van de andere aandeelhouders altijd voorinformatie. Volgens de corporate governance code mag één commissaris niet aan de onafhankelijkheidscriteria voldoen, maar de vraag is of deze uitzondering bij Neways gewenst is.

De eliminatie van de preferente aandelen gaf wat problemen. De wetgeving verbiedt de inkoop van aandelen die slechts gedeeltelijk volgestort zijn en de inkoop mag per keer niet meer dan 10 procent van het geplaatst kapitaal bedragen.

Aangezien de preferente aandelen slechts voor 25 procent volgestort zijn en 26 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen werd, om de eliminatie mogelijk te maken de stichting Eliminatie Preferente Aandelen Neways Electronics opgericht. Meulensteen stort het ontbrekende kapitaal van 1,125 miljoen euro in de kas van de stichting, waarna deze in drie tweemaandelijkse termijnen de preferente aandelen inkoopt.

Op de aandeelhouders-vergadering van maart 2007 staan dan nog 800.000 preferente aandelen open die echter geen stemrecht meer hebben.

Meulensteen heeft ook een premie bedongen van 410.000 euro voor het stemrecht van zijn niet volgestorte preferente aandelen. President-commissaris Dick Boers gaf een ‘toelichting' op de berekening van deze premie.

Aangezien er geen formules bestaan om de waarde van een stemrecht te berekenen, is deze premie meer als een afscheidscadeau aan de oprichter van Neways te beschouwen. Een van de aanwezige aandeelhouders maakte terecht de opmerking dat alle aandeelhouders deze premie hebben moeten betalen, maar uitgesloten waren bij de overname van de aandelen van Meulensteen.

Ten slotte wilde het VEB weten of Neways de artikelen in de statuten met betrekking tot de preferente aandelen en de Stichting Prioriteit zou willen opheffen respectievelijk ontbinden. Het bestuur gaat zich de komende maanden over deze vragen buigen en beloofde deze punten in de agenda van aandeelhoudersvergadering van maart 2007 op te nemen.