VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Solvabiliteit sterk verbeterd

De vergadering was goedbezocht. Zeventig procent van het geplaatste kapitaal was aanwezig en de stemming onder de aanwezigen was uitstekend. Dit was te danken aan het nettoresultaat van 5,1 miljoen euro en aan het feit dat Neways eindelijk weer dividend kan uitkeren.

Bestuursvoorzitter Vincent de Kok gaf een uitstekende toelichting over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar. De stijging van de omzet kwam hoofdzakelijk voor rekening van de in 2004 overgenomen activiteiten van Stork Electronics.

Autonoom nam de omzet af met 4 procent, doordat de halfgeleiderindustrie een forse daling liet zien. De verkopen bij de andere activiteiten waren praktisch over de hele linie hoger en er werden voor het eerst orders voor de defensie-industrie gerealiseerd. Het iets hogere nettoresultaat van 5,1 miljoen euro is uitsluitend te danken aan een lagere belastingdruk.

Door het lage investeringsniveau, de afname van het werkkapitaal en de behaalde resultaten namen de besteedbare middelen met 11,5 miljoen euro toe. Deze werden hoofdzakelijk aangewend voor het aflossen van leningen.

De solvabiliteit, inclusief garantievermogen, nam hierdoor belangrijk toe en ligt nu met 40 procent boven de doelstelling van 35 procent. Neways heeft als andere financiële doelstellingen een operationele marge van 7 procent en een dividenduitkering van 30 procent van de nettowinst.

Neways wil met autonome groei en acquisities verder groeien. De VEB wilde weten hoe de onderneming deze acquisities zou willen financieren, aangezien door de gestelde targets niet direct veel middelen zullen vrijkomen.

De Kok gaf te kennen dat Neways slechts kleinere acquisities zou willen doen en dat bij eventuele belangrijke acquisities een beroep op de grootaandeelhouders tot de mogelijkheden behoort. Zoals in 2004 bij de overname van de Stork-activiteiten, waarbij de kleine aandeelhouder buiten spel gezet werd.

Op gebied van corporate governance is vergeleken met vorig jaar niets veranderd. De financieringspreferente aandelen, slechts voor 25 procent volgestort maar wel met volledig stemrecht, en de Stichting Prioriteit zijn nog steeds van kracht. De bestuurders blijven voor onbepaalde tijd benoemd en de zittingsperiode voor commissarissen is onbeperkt.

Alle agendapunten werden door de aanwezigen aandeelhouders goedgekeurd, alleen de optieregeling werd door een groep van Amerikaanse belanghebbenden verworpen. De VEB had voordien al laten weten dat wegens het ontbreken van controleerbare criteria de bonus- en optieregelingen niet aanvaardbaar waren.

De aanwezige aandeelhouders wilden weten wat de verwachtingen voor 2006 waren. Hierop deelde de directie mee dat de eerste maanden zeer positief waren verlopen en dat de orderportefeuille voor de twee komende maanden de productie verzekerde. Deze informatie geeft de aandeelhouder voor het lopende jaar goede moed en wellicht kan hij rekenen op een hogere nettowinst en een hoger dividend.