VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eindelijk weer op winst

Neways is actief op de markt Electronic Manufacturing Services (EMS). Daarnaast zijn ze actief in ontwikkeling en productie van micro-electronica, kabelsystemen en systeembouw voor geavanceerde besturingsmechanismen.
 
Er zijn dertien werkmaatschappijen in Europa en twee in China met in totaal, inclusief de niet geconsolideerde deelnemingen, ruim 1.500 medewerkers.

Het bedrijf heeft een moeilijke periode achter de rug en de omzet is gedurende drie achtereenvolgende jaren gedaald van 202 miljoen euro naar 137 miljoen euro in 2003. De afgelopen drie jaren waren alle verliesgevend. Het verlies van het afgelopen boekjaar, inclusief de reorganisatiekosten van 4,5 miljoen euro, kwam uit op 6,3 miljoen euro.

Om het bedrijf weer winstgevend te maken zijn afgelopen jaar bepaalde activiteiten in West Europa gesaneerd. Productie werd verlegd naar de lagelonenlanden in Oost Europa en China. Daarnaast heeft het bedrijf van de banken betere aflossingsvoorwaarden gekregen en profiteerde het van de lage rentestand. Om deze betere condities te verkrijgen moest Neways overgaan tot een aandelenemissie van 700.000 stuks, die in september 2003 tegen 2,20 euro onderhands bij enkele grootaandeelhouders geplaatst werd.

Door het aantrekken van de markt (voorzichtig herstel) in de tweede helft van 2003 en de reorganisatiemaatregelen (belangrijk lagere loonkosten) kon het bestuur in vergadering meedelen dat het eerste kwartaal 2004 weer winst had opgeleverd. Voor het hele jaar verwacht Neways, ten opzichte van 2003, een substantieel beter netto operationeel resultaat.

Neways hecht belang aan een goede corporate governance en stelt de hoofdlijnen van de code-Tabaksblat te onderschrijven, maar is als small cap niet in staat aan alle richtlijnen te voldoen. Neways zal nog motiveren waarom op bepaalde punten van de code wordt afgeweken.

De zeggenschapstructuur van de onderneming is niet logisch en voldoet niet aan de code-Tabaksblat. De Stichting Prioriteit Neways Electronics International N.V. heeft bevoegdheden die gedeeltelijk overeenkomen met die van de aandeelhoudersvergadering.

De voormalige oprichter die 47.8 procent van de stemgerechtigde aandelen heeft, waaronder drie miljoen preferente aandelen (waarvan 25% gestort) met hetzelfde stemrecht als een gewoon aandeel, maakt deel uit van de Stichting Prioriteit. Het bestuur en commissarissen bepalen in de loop van dit jaar nog hun standpunt ten aanzien van deze zeggenschapstructuur.

Op het einde van de vergadering vroeg de raad van bestuur om de lopende bevoegdheid voor een aandelenemissie, die nog voor een jaar geldig is, met een extra jaar te verlengen. De directie bleek geen directe plannen voor deze emissiegelden te hebben, waarop de vergadering tegen deze verlenging st