VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Desastreus jaar

Voor Neways was 2001 een teleurstellend en desastreus jaar, zowel door externe als interne oorzaken. Neways is een internationaal opererende leverancier van industriële en professionele elektronica, met als kernactiviteit het assembleren van elektronische componenten op printplaten, zowel handmatig als machinaal.

Daarnaast ontwikkelt en produceert Neways micro-elektronica en kabelsystemen. En dat alles in betrekkelijk kleine series voor een 80-tal klanten waaronder Honeywell, ASML, Philips, ASMI, Nokia.

In 2001 begon Neways met een goed gevulde orderportefeuille, doch de markt verslechterde zeer snel. Reeds in 2000 werd Neways geconfronteerd met een groot tekort aan elektronische componenten. Leveranciers konden niet voldoen aan de vraag, waardoor onbetrouwbare leveringen geschiedden. Neways heeft toen grote buffervoorraden aangelegd. Gedeeltelijk gedekt door concrete orders.

Door snelle economische veroudering moest op de vrije voorraden een groot verlies worden genomen. Dit verlies, de benodigde reorganisaties en het faillissement van dochter Ramaer, heeft een noodzakelijke voorziening geëist van 27.680.000 euro. Tijdens de AVA heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer B. Doorenbos, een zeer duidelijke uitleg gegeven over het slechte jaar 2001 en de in gang gezette reorganisaties, welke nu reeds positieve resultaten laten zien.

De getroffen voorzieningen worden groot genoeg geacht. Neways is er klaar voor, dat als de economie weer aantrekt, zij volledig kan profiteren van de opleving. Dat het bestuur daar vertrouwen in heeft blijkt uit het feit dat diverse managers bij een grootaandeelhouder 120.000 opties gekocht hebben voor 0,95 euro om uiterlijk eind 2004 aandelen te kopen voor 9,00 euro per stuk.

Omdat Neways een zo gespecialiseerd bedrijf is, zijn de contacten met zowel de leveranciers als de afnemers van zeer groot belang. Ruim 30 procent van de tijd van de directie wordt aan deze contacten besteed.

De solvabiliteit bedraagt nog slechts 26 procent en de banken eisen, dat voor eind 2002 deze minstens 30 procent bedraagt. Daarom wordt over enige tijd een onderhandse emissie van maximaal 640.000 aandelen tegen de dan geldende beurskoers verwacht of uitgifte van een converteerbare obligatielening. Verdere details werden niet bekendgemaakt omdat nog met banken en grootaandeelhouders wordt onderhandeld.

Om de operationele marge, welke in 2001 slechts 1,2 procent bedroeg (terwijl de doelstelling 10 procent is), op korte termijn te verhogen is Neways bezig productiecapaciteit in Oost-Europa en China op te bouwen. In Nederland en België bestaat een goede marktpositie en uitbreiding naar Duitsland heeft hoge prioriteit.

De omzet moet vergroot worden, zowel door autonome groei als door gerichte acquisities. Joint ventures worden niet overwogen. Er werd weer een machtiging voor 3 jaar gevraagd en wel voor 25 procent van het reeds uitstaande bedrag, met uitsluiting casu quo beperking van het claimrecht. Uiteraard stemde de VEB tegen.